Popularizační

Letní katederní semestrálka 2019

Srdečně zveme na setkání katedry, jejích vyučujících, studentů i absolventů na závěr semestru, jehož náplní jsou tři přednášky členů a doktorandů katedry. 17. 6. 2019 / 17:00 Kampus Hybernská (místnost 3D)   Jakub Mlynář: Společná práce s digitální orální historií ve výuce 17:00 V poslední době se věnuji analýze videonahrávek skupinové práce studentů z pěti […]

Žádný komentář

Volební kalkulačka k volbám do Evropského Parlamentu

Víte, která politická strana nejvíce reprezentuje Vaše zájmy a názory? Už jste se rozhodli, koho budete volit v nadcházejících volbách do Evropského Parlamentu? Podívejte se na online nástroj #euandi2019, který může přispět k zodpovědnější volbě. Po zodpovězení 22 otázek o politických postojích se Vám pro relevantní politické strany kandidující do EP zobrazí Vaše shoda s […]

Žádný komentář

Rozhovor pro A2LARM: Kde jinde se večer setkat?

 „Mění se nějak sociální struktura české hospody? Kdy se hospoda stala něčím specificky českým? Jak by se daly shrnout základní funkce hospody? A je česká hospoda v mezinárodním srovnání něčím skutečně unikátním? “ Na tyto a mhoné další otázky reflektující roli tradičních českých hospod a piva v české společnosti v rozhovoru pro A2LARM odpovídá vedoucí katedry sociologie na […]

Žádný komentář

Šedesát let Sociologické imaginace

Sekce sociologické teorie České sociologické společnosti ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá kolokvium Šedesát let Sociologické imaginace. Nejslavnější kniha Charlese Wrighta Millse za 60 let od svého vydání ovlivnila generace socioložek a sociologů; cílem setkání je prodiskutovat dnešní relevanci Millsova díla v širokých souvislostech. Setkání se uskuteční v pátek 29. března od 10:00 v […]

Žádný komentář

Studentská politologická konference Olomouc 2019: Jak vidíme politiku

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečně zve na již pravidelný šestý ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku, která se uskuteční 19. 2. 2019 v Olomouci. Konference je určena pro studenty Bc. a Mgr. (PhD.) oborů politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií, sociologie a dalších příbuzných oborů vyučovaných v České […]

Žádný komentář

Přednášky prof. Aguilara na FF UK

Katedra sociologie FF UK srdečně zve na přednášky kolumbijského profesora sociologie, dr. Daniela Aguilara, které proběhnou ve čtvrtek 20. září od 10:00 a 17:00 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2) v místnosti P116. Od 10:00 proběhne přednáška na téma „Current migration trends in Latin America„, od 17:00 proběhne přednáška „Political and social […]

Žádný komentář

Seminárka: „Krize důvěry v politiku a dopady prvků přímé demokracie v zastupitelských systémech“

Lenka Chudomelová z předmětu: Soudobé společnosti V posledních letech můžeme v zastupitelských demokraciích pozorovat tendenci k využívání prvků přímé demokracie či probíhající debaty o jejich větším zapojení.  V České republice se to stalo jedním z významných témat předvolebních kampaní v letech 2017 a 2018. Referendum také rozhodlo o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Zavádění prvků přímé demokracie na celostátní úroveň v zemích, v nichž […]

Žádný komentář

Komentáře ke knize Oteplí se a bude líp

  Spolupracovník katedry Petr Vidomus v únoru vydal knihu Oteplí se a bude líp: česká klimaskepse v čase globálních rizik (Sociologické nakladatelství). Publikace shrnuje výsledky prvního sociologického výzkumu aktivních českých klimaskeptiků, vycházejícího z disertační práce obhájené na katedře. Zjištění kvalitativního výzkumu autor nyní komentoval v několika rozhovorech: Klaus Čechům namluvil, že klima není problém. Výhody […]

Žádný komentář

Studentská práce Zdeňka Hartmanna: „Proč vyhrála šoková terapie?“

Abstrakt: V práci se věnuji okolnostem vítězství koncepce rychlé transformace u politických elit i veřejnosti v české části Československa v roce 1990. Na základě úvah nad sekundární literaturou se domnívám, že k tomuto vítězství výrazně přispěla skutečnost, že novináři věnovali pozornost hlavně neoliberálním ekonomům, přičemž chápali ekonomii jako apolitickou technickou disciplínu a v tomto duchu československý diskurs o ekonomické reformě […]

Žádný komentář

Dotazování absolventů FF UK

S novým akademickým rokem oslovila Filozofická fakulta své absolventy a pozvala je do klubu alumni. Součástí navázání komunikace a případné spolupráce s absolventy je v dlouhodobém výhledu i pravidelné dotazování čerstvých absolventů i absolventů po několika letech. V listopadu jsme proto provedli první průřezové dotazování mezi všemi absolventy. Kompletní závěrečnou zprávu, která shrnuje odpovědi 1901 absolventů […]

Žádný komentář
Úvod > Projekty > Popularizační