Popularizační

Článek „Measurement Invariance of the SQWLi Instrument Over Time“

Článek Measurement Invariance of the SQWLi Instrument Over Time Jiřího Vinopala a Kristýny Pospíšilové publikovaný v Sociologickém časopise pojednává o dotazníku SQWLi, který byl vyvinut pro dlouhodobé měření subjektivně vnímané kvality pracovního života. Cílem studie je otestovat invarianci měření tohoto nástroje mezi lety 2009 a 2019 a určit, zda, navzdory úpravám provedeným na nástroji v průběhu […]

Článek „Nový přístup vtestování ekvivalence na příkladu měření subjektivního blahobytu“

Článek Nový přístup v testování ekvivalence na příkladu měření subjektivního blahobytu Petry Raudenské a Radky Hanzlové si dává za cíl prozkoumat mezinárodní srovnatelnost škál subjektivního blahobytu použitých v široce využívaných sociálních výzkumů. Autorky předkládají dva druhy přístupů – tradiční přístup konfirmační faktorové analýzy a novější přístup založený na moderní bayesovské statistice. Článek dostupný online i ke […]

Článek „Není hvězda jako hvězda: identifikace klíčových aktérů v sociálních sítích“

Článek Tomáše Diviáka Není hvězda jako hvězda se zabývá, stále populárnějším tématem v českém a slovenském sociálněvědním prostředí, analýzou sociálních sítí. Jedná se převážně o metodologický text, který si dává za cíl představit koncept centrality a jeho měření v problematice analýzy sociálních sítí. Článek je k dispozici online i ke stažení zde: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/15488/12309   Abstrakt v […]

„…a po letním odpočinku hurá do semestru!“

Přečtěte si první z minirozhovorů a anket Fokus. Prázdninový rozhovor poskytl vedoucí katedry Jiří Vinopal. Rubrika Fokus se bude průběžně během roku zaměřovat na různé členy katedry – vyučující, studenty, externisty… A skrz rozhovory objevovat, čím katedra opravdu žije :)! ***** Napadá Vás nějaký sociologický postřeh z léta? Po delší době jsem se rozhodl strávit […]

Noc vědců a vědkyň 2021

24.9.2021 proběhne již tradiční Noc vědců a vědkyň. Jedná se o akci, v rámci níž se na jednu noc otevřou stovky vědeckých budov, které jsou v běžném režimu nepřístupné veřejnosti a představí se v nich nepřeberné množství současných témat, experimentů a zajímavých osobností. I naše katedra bude mít své zastoupení. Více informací, včetně programu najdete […]

Článek: “WhatsApp in Politics?!”: Collaborative Tools Shifting Boundaries

Článek Jakuba Mlynáře ve spolupráci se švýcarskými kolegy pojednává o technologických aspektech politické spolupráce v procesu participativního sepisování nové ústavy švýcarského kantonu Valais/Wallis.       Text je volně dostupný jako open access zde: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-85623-6_37 Na základě 15 rozhovorů s členy Ústavodárného shromáždění dokládá, jak mohou digitální komunikační prostředky usnadňovat (nebo znemožňovat) prostupování hranic mezi politickými […]

Článek: Patterns of intimate partner violence against women in Europe: prevalence and associated risk factors

Článek Zuzany Podané byl sepsán v rámci projektu Grantové agentury České republiky Intimate partner violence: Different conditions, measures and views. Najdete ho zde: https://jech.bmj.com/content/75/8/772 Abstrakt v anglickém jazyce: Background Intimate partner violence (IPV) is a complex phenomenon and some research suggests that there are qualitatively distinct IPV types. However, little is known about the risk factors associated […]

Článek “I’ll tell you later on”

Článek Jakuba Mlynáře v prestižním mezinárodním časopise Narrative Inquiry se zabývá analýzou archivních orálněhistorických rozhovorů s lidmi, kteří přežili holocaust. Popisuje dvě základní praktiky, které vypravěči a tazatelé běžně využívají k propojení narativní struktury vyprávění s interakční dynamikou samotného rozhovoru. Článek je k dispozici zde: https://benjamins.com/catalog/ni.18020.mly Abstrakt v anglickém jazyce: This article investigates an interactional phenomenon […]

Nová kniha Život v průsečíku rizik

Členové naší katedry doc. Jiří Buriánek a Eva Richter editovali mografii Život v průsečíku rizik, která přibližuje pestrost současného sociologického (a socio-historického) zkoumání rizika v jeho mnohých podobách v moderní společnosti. Na pozadí našich životů i v jejich středu se protínají nejrůznější rizika. Klademe si proto otázky, kde, jak a proč tato rizika vznikají, jak je […]

Sborník intervencí pro zvládání prokrastinace

Studentky a studenti Univerzity Karlovy připravili v rámci workshopů na zvládání prokrastinace pod vedením Mgr. et Mgr. Pavly Malvotové sborník intervencí, které by mohly se zvládáním prokrastinace pomoci i dalším studentům a studentkám, ale i výzkumnicím a výzkumníkům a mnoha dalším. „Protože víme, jak náročné na pracovní morálku a motivaci jsou poslední měsíce poznamenané pandemií, […]

Úvod > Projekty > Popularizační