Popularizační

Letní sociologická semestrálka

Již tradiční setkání nad aktuálním výzkumem doktorandů a akademiků z Katedry sociologie proběhne konečně prezenčně 2. června 2022 od 17:00 v místnosti P104 v 1. patře hlavní budovy FF UK. Prezentovat budou tentokrát studenti vyšších ročníků doktorského studia výstupy svých disertací:   Globální obrana planety před asteroidy? Petr Boháček Existuje funkční globální systém pro řešení […]

Petr Lupač pro film Digitální disidenti

Iuridicum Remedium představuje nový film „Digitální disidenti“, který je doplňován komentářem dr. Petra Lupače. „Nejsou na sociálních sítích, nemají chytré telefony a pandemií umocněný přesun řady společenských činností do on-line prostoru sledují s kritickými obavami. Kdo jsou lidé, kteří i v roce 2021 žijí bez všeobecně vzývaných digitálních vychytávek a jaké mají motivace? Středometrážní dokument Digitální disidenti reflektuje […]

Zimní katederní semestrálka

Zveme vás na ONLINE setkání k aktualitkám z výzkumu a projektů členů katedry, doktorandů i studentů katedry. 9. 12. 2021  v 17:00 na ZOOM LINK: https://cesnet.zoom.us/j/97251271385 Na setkání budou prezentovány tři „aktualitky“: Jaromír Mazák: Víceúrovňová regrese s poststratifikací: odhady populačních znaků z nereprezentativních dat Standardní sociologický výzkum trpí dlouhodobě se snižující ochotou oslovených lidí se […]

(nejen) O personalizaci volebního chování

Během podzimních měsíců proběhl také rozhovor s doc. Lukášem Linkem, který na katedře vyučuje kurzy z oblasti politické sociologie. Jaké cíle zdůrazňují politické strany v rámci soutěže? A čeho mohou využít studenti/studentky se zájmem volební chování, kampaně a média?   Na jakém projektu teď pracujete? S kolegy v Sociologickém ústavu AV ČR řešíme projekt k volbám do Poslanecké […]

Článek: Continuity in Discontinuity: The Recurrent Motif of Cultural Autonomy in the Development of Czech Sociology of Culture

Článek Continuity in Discontinuity: The Recurrent Motif of Cultural Autonomy in the Development of Czech Sociology of Culture Marka Skovajsi, který vyšel v britském Cultural Sociology, analyzuje vývoj sociologie kultury v Česku. Zaměřuje se na sociologii umění a kulturní sociologii, hlavně na spojení těchto dvou věd v pojmu relativní autonomie kulturních struktur. I přes menší dynamičnost […]

Článek: How (not) to deepen information inequality via information policy: a contribution of the contextual approach

Nedávno vyšla našemu vyučujícímu, Petru Lupačovi, kapitola v prestižním Research Handbook of Information Policy s názvem „How (not) to deepen information inequality via information policy: a contribution of the contextual approach“.  Petr Lupač v kapitole ukazuje potenciál kombinace výzkumné tradice zaměřené na informační nerovnosti s předchozí kritickou analýzou předpokladů identifikovaných na průsečíku teorie informační společnosti, […]

Discussion seminar: Attribution of responsibility and individual environmentally significant behaviours

Please accept our invitation to join a discussion seminar on Attribution of responsibility and individual environmentally signifcant behaviours exploring the link between how and to whom people ascribe responsibility for solving environmental issues, most prominently climate change mitigation, and what actions they personally take to tackle these issues. The seminar will start with short presentations […]

Experiment: Předpověď výsledků voleb 2021

Členové naší katedry Jaromír Mazák a Aleš Vomáčka a Matouš Pilnáček ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR s technickou podporou NMS market research spustili mimořádný metodologický experiment, který měl za cíl předpovědět výsledky parlamentních voleb 2021. Do experimentu se zapojila široká media, jako Deník N, Seznam Zprávy či Novinky.cz a pomocí jejich čtenářů se výzkumníci snažili […]

Článek „Measurement Invariance of the SQWLi Instrument Over Time“

Článek Measurement Invariance of the SQWLi Instrument Over Time Jiřího Vinopala a Kristýny Pospíšilové publikovaný v Sociologickém časopise pojednává o dotazníku SQWLi, který byl vyvinut pro dlouhodobé měření subjektivně vnímané kvality pracovního života. Cílem studie je otestovat invarianci měření tohoto nástroje mezi lety 2009 a 2019 a určit, zda, navzdory úpravám provedeným na nástroji v průběhu […]

Článek „Nový přístup vtestování ekvivalence na příkladu měření subjektivního blahobytu“

Článek Nový přístup v testování ekvivalence na příkladu měření subjektivního blahobytu Petry Raudenské a Radky Hanzlové si dává za cíl prozkoumat mezinárodní srovnatelnost škál subjektivního blahobytu použitých v široce využívaných sociálních výzkumů. Autorky předkládají dva druhy přístupů – tradiční přístup konfirmační faktorové analýzy a novější přístup založený na moderní bayesovské statistice. Článek dostupný online i ke […]

Úvod > Projekty > Popularizační