Popularizační

Článek: Practical trust od Jakuba Mlynáře a Esther González-Martínez

Článek švýcarské socioložky Esther González-Martínez a člena katedry Jakuba Mlynáře v prestižním mezinárodním časopisu Social Science Information se věnuje ‚praktické důvěře‘, která je základní podmínkou běžných každodenních interakcí a jejich neproblematického charakteru. Článek je k dispozici zde: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0539018419890565 Abstrakt v anglickém jazyce: We begin our article by placing various forms of trust distinguished by the […]

„Animal Studies: nový obor s velkým přesahem“

„Zbožňujeme přírodovědné dokumenty. Nadšeně adoptujeme zvířata v zoo a obliba domácích mazlíčků nikdy nebyla vyšší než dnes. K utrpení zvířat, která označujeme jako jedlá, zůstáváme však zcela neteční. Vyvinuli jsme si dokonce obranné mechanismy, kterými si tento paradox sami před sebou obhajujeme. Nejen jimi se zabývá nový obor Animal Studies.“ Co si pod tím máme […]

Rozhovor s Renátou Topinkovou a Markétou Šetinovou o výzkumu o online seznámování a výběrovém párování

V prázdninovém čísle časopisu Statistika&My naleznete rozhovor s Renátou Topinkovou a Markétou Šetinovou o výzkumu o online seznamování v českém prostředí, který proběhl v rámci projektu „Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu a rodinných vztahů“. Celý rozhovor k dispozici zde http://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2019/08/07_08_2019_Statistika-a-My_web.pdf ve zkrácené verzi také zde https://www.soc.cas.cz/aktualita/topinkova-setinova-spolecnost-je-online-seznamovani-cim-dal-otevrenejsi

Letní katederní semestrálka 2019

Srdečně zveme na setkání katedry, jejích vyučujících, studentů i absolventů na závěr semestru, jehož náplní jsou tři přednášky členů a doktorandů katedry. 17. 6. 2019 / 17:00 Kampus Hybernská (místnost 3D)   Jakub Mlynář: Společná práce s digitální orální historií ve výuce 17:00 V poslední době se věnuji analýze videonahrávek skupinové práce studentů z pěti […]

Volební kalkulačka k volbám do Evropského Parlamentu

Víte, která politická strana nejvíce reprezentuje Vaše zájmy a názory? Už jste se rozhodli, koho budete volit v nadcházejících volbách do Evropského Parlamentu? Podívejte se na online nástroj #euandi2019, který může přispět k zodpovědnější volbě. Po zodpovězení 22 otázek o politických postojích se Vám pro relevantní politické strany kandidující do EP zobrazí Vaše shoda s […]

Rozhovor pro A2LARM: Kde jinde se večer setkat?

 „Mění se nějak sociální struktura české hospody? Kdy se hospoda stala něčím specificky českým? Jak by se daly shrnout základní funkce hospody? A je česká hospoda v mezinárodním srovnání něčím skutečně unikátním? “ Na tyto a mhoné další otázky reflektující roli tradičních českých hospod a piva v české společnosti v rozhovoru pro A2LARM odpovídá vedoucí katedry sociologie na […]

Šedesát let Sociologické imaginace

Sekce sociologické teorie České sociologické společnosti ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá kolokvium Šedesát let Sociologické imaginace. Nejslavnější kniha Charlese Wrighta Millse za 60 let od svého vydání ovlivnila generace socioložek a sociologů; cílem setkání je prodiskutovat dnešní relevanci Millsova díla v širokých souvislostech. Setkání se uskuteční v pátek 29. března od 10:00 v […]

Seminárka: „Krize důvěry v politiku a dopady prvků přímé demokracie v zastupitelských systémech“

Lenka Chudomelová z předmětu: Soudobé společnosti V posledních letech můžeme v zastupitelských demokraciích pozorovat tendenci k využívání prvků přímé demokracie či probíhající debaty o jejich větším zapojení.  V České republice se to stalo jedním z významných témat předvolebních kampaní v letech 2017 a 2018. Referendum také rozhodlo o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Zavádění prvků přímé demokracie na celostátní úroveň v zemích, v nichž […]

Komentáře ke knize Oteplí se a bude líp

  Spolupracovník katedry Petr Vidomus v únoru vydal knihu Oteplí se a bude líp: česká klimaskepse v čase globálních rizik (Sociologické nakladatelství). Publikace shrnuje výsledky prvního sociologického výzkumu aktivních českých klimaskeptiků, vycházejícího z disertační práce obhájené na katedře. Zjištění kvalitativního výzkumu autor nyní komentoval v několika rozhovorech: Klaus Čechům namluvil, že klima není problém. Výhody […]

Studentská práce Zdeňka Hartmanna: „Proč vyhrála šoková terapie?“

Abstrakt: V práci se věnuji okolnostem vítězství koncepce rychlé transformace u politických elit i veřejnosti v české části Československa v roce 1990. Na základě úvah nad sekundární literaturou se domnívám, že k tomuto vítězství výrazně přispěla skutečnost, že novináři věnovali pozornost hlavně neoliberálním ekonomům, přičemž chápali ekonomii jako apolitickou technickou disciplínu a v tomto duchu československý diskurs o ekonomické reformě […]

Úvod > Projekty > Popularizační