Výzkum mládeže ISRD

Katedra sociologie je již od roku 2005 zapojena do mezinárodního projektu ISRD, v rámci nějž již byly v ČR realizovány tři vlny výzkumu.

Odkaz na mezinárodní web projektu ISRD zde.

ISRD4

Data čtvrté vlny výzkumu ISRD byla v Česku sbírána na školách v Praze a Plzni na jaře 2023 (únor-červen).

Realizační tým z katedry sociologie: Zuzana Podaná, Jiří Buriánek, Una Sauka, Kateřina Líbalová, Tereza Vlčková

Publikace

Předběžné české výsledky jsou publikovány v signální zprávě z výzkumu určené primárně pro zúčastněné školy (zpráva aktualizována: 3.4.2024).

ISRD3

Data třetí vlny výzkumu ISRD byla v Česku sbírána na školách na jaře 2013.

Realizační tým z katedry sociologie: Zuzana Podaná, Jiří Buriánek, Eva Krulichová (Moravcová)

Vybrané publikace

Moravcová, E., Podaná, Z., Buriánek, J. a kol. (2015). Delikvence mládeže: Trendy a souvislosti. Triton.

Moravcová, Eva, & Podaná, Zuzana. (2014). Juvenile Delinquency in the Czech Republic: First Results of the ISRD3 Self-Report Survey. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica, 2, 57-68.

Podaná, Z. (2014). Životní styl jako rizikový faktor viktimizace mládeže. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica, 20(2), 29-46.

Podaná, Z. (2017). Violent victimization of youth from a cross-national perspective: An analysis inspired by routine activity theory. International Review of Victimology, 0269758017695606.

Podaná, Z. (2016). Násilí na dětech — současná situace v ČR a vývoj od roku 1999. Fórum sociální práce 2016(1), 52-66.

ISRD2

Data druhé vlny výzkumu ISRD byla v Česku sbírána na školách v zimě a na jaře 2006/2007.

Realizační tým z katedry sociologie: Jiří Buriánek, Zuzana Podaná

Vybrané publikace

Podaná, Zuzana. (2011). Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Burianek, Jiri, & Podana, Zuzana. (2010). Czech Republic. In Josine Junger-Tas, Ineke Haen Marshall, Dirk Enzmann, Martin Killias, Majone Steketee & Beata Gruszczynska (Eds.), Juvenile Delinquency in Europe and Beyond: Results of the Second International Self-report Delinquency Study (pp. 293-309). New York: Springer.

Steketee, Majone, Moll, Marit, & Kapardis, Andreas (Eds.). (2008). Juvenile delinquency in six new EU member states. Crime, risky behaviour and victimization in the capital cities of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Poland and Slovenia. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Enzmann, Dirk, & Podana, Zuzana. (2010). Official Crime Statistics and Survey Data: Comparing Trends of Youth Violence between 2000 and 2006 in Cities of the Czech Republic, Germany, Poland, Russia, and Slovenia. European Journal on Criminal Policy and Research, 16(3), 191-205.

Moravcová, Eva. (2012). Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu. Data a výzkum, 6(2), 151-171.

Moravcová, Eva. (2013). Problematika part, gangů a delikventních uskupení mládeže. Otázka členství v gangu. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica, 2, 85-104.

Úvod > Výzkum mládeže ISRD