PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

Členství
  • Komise pro etiku ve výzkumu
Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 114

Profesní zaměření: Sociologie masových a nových médií, Sociologie vědy a techniky, Obecná sociologie

Konzultace: osobně po domluvě emailem (místnost 121 v Celetné 20), přes Zoom via rezervační kalendář
Tel.: (+420) 221619680 (sekretariát katedry; kancelář koncovka 4)
Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/5370462246
Twitter: @PetrLupac

Narozen 2.10. 1980 ve Znojmě. 1999-2005 magisterské studium na katedře sociologie FF UK, ukončeno diplomovou prací „Sociologie a sociotechnologie: Sociální konstrukce Internetu“. Přidružené magisterské studium pedagogiky ukončeno 2005 prací „Využití didaktických konstruktivistických postupů při optimalizaci výuky sociologie“. Zimní semestr 2007 studijní pobyt na Kansas State University, Department of Sociology, Kansas, USA. 2008 absolvování Research Skills Workshop na University of Liverpool, UK. 2008-2009 výzkumný vědecký pracovník na Ústavu morální a politické filosofie AV ČR, od roku 2008 asistent na katedře sociologie FF UK. 2005-2013 doktorské studium na FF UK, ukončeno obhajobou disertační práce „Zkoumání sociální podmíněnosti současného způsobu technologického rozvoje“. Člen Světového projektu o Internetu (World Internet Project) a zástupce tohoto projektu pro ČR. V letech 2013-2015 řešitel projektu „Světový projekt o Internetu – Česká republika II: Analýza sociálních a politických aspektů nerovného užívání Internetu“ (GA13–21024S).

V roce 2018 publikoval u vydavatelství Emerald knihu Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society, v současnosti se zabývá především problematikou faktorů a souvislostí diferencovaného přístupu k informacím.

Z povinného penza se podílí na výuce kurzů Obecná sociologie I-III, Základy sociologie a Proměny současných společností. Mezi další pravidelně se opakující volitelné kurzy patří Sociologie médií, Internet and Society a Teorie difúze inovací.

Kariéra:

od roku 2008 asistent na katedře sociologie, od r. 2013 odborný asistent
člen České sociologické společnosti
člen Association of Internet Researchers

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Úvod > PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.