PhDr. Jana Duffková, CSc.

  Adresa

  Profesní zaměření: sociologie životního stylu (volného času, chataření…), sociologie kultury, futurologie, informační gramotnost v sociologii (metodika vědecké práce)

  Kontakt: Celetná 20, míst.č. 114; tel.: +420 221619684; e-mail: jana.duffkova@ff.cuni.cz

  Vlastní www: informace pro studenty k jednotlivým kurzům a tématům v kurzech (nad rámec informací na těchto katedrálních www stránkách)

  ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY: během semestru v konzultačních hodinách pouze na základě předchozí dohody – termíny ve zkouškovém období po ZS 2013/14 jsou vypsány v SISu (úterky a čtvrtky)

  – ke zkouškám se přihlašuje přes SIS (ti, kteří z nějakých důvodů nejsou v SISu zapsáni a nemohou se tedy přes něj přihlašovat, se se mnou musí dohodnout individuálně – ovšem kdo není zapsán ke kurzu v SISu, nemůže mít v SISu zapsanou ani atestaci učitelem!!) Písemné práce není nutné předávat mně osobně, je možné je nechat na sekretariátu katedry nebo poslat e-mailem. Během semestru stačí odevzdání či odeslání práce nejméně 1 týden před zkouškou či zápočtem, semestrální práce cca 3 týdny předem (musí je posoudit ještě oponent). Tyto údaje ale nelze chápat jako automatické, ani právně či morálně vymahatelné! Jakékoli změny ve výuce, konzultačních hodinách atd. budu avizovat na osobních nebo/i katederních internetových stránkách a na nástěnce u sekretariátu katedry.

  Publikace

  • Sedláčková M., Šiklová J., Janoušek J., Šubrt J., Miltová A., Havlová J., Růžička R., Šišková T., Majerová V., Duffková J., Buriánek J., Kuchař P.: "Prima to bývalo a prima je to i teď!" Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK. Praha, Filozofická fakulta Univerizity Karlovy v Praze, 2015. 116 s. • p. ISBN 978-80-7308-573-5.
  • Šubrt J., Černý K., Duffková J., Německý M., Podaná Z., Hamplová D., Slepičková I., Šťastná J., Vávra M., Vinopal J., Ferenčuhová S., Kalvas F., Kreisslová S., Majerová V.: Soudobá sociologie VI : Oblasti a specializace. Praha, Karolinum, 2014. 401 s. • p. ISBN 978-80-246-2558-4.

  Závěrečné práce

   

   

  Úvod > PhDr. Jana Duffková, CSc.