Učitelství pro SŠ

Kurz UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – společenské, ekonomické vědy a právní vědy

O co jde?

📍 absolvent tohoto vzdělávacího programu (v rámci CŽV) na UK FF je vybaven základními vědomostmi a dovednostmi v oblastech pedagogicko-psychologické a didaktické kompetence včetně příslušné sociálně profesní kompetence, je připraven pro realizaci praxe nových vzdělávacích programů na různých typech a druzích středních škol

📍 důležitou součástí kurzu jsou reflektované praxe, v rámci kterých budou, kromě vlastní výuky, rozebírány kazuistiky, které pomohou pochopit zákonitosti i nejednoznačnosti vzdělávacího procesu

📍 další informace k realizaci kurzu jsou na příslušné  👉  zde 

 

ℹ️ Základní informace

🕜 Kurz je realizován v rozsahu 250 vyučovacích hodin a individuálních konzultací, samostatného studia a praxí v celkovém rozsahu 4 semestrů. Kurz začíná obvykle v zimním semestru, přičemž se předpokládá ukončení kursu v následujícím akademickém roce.

🗺️ Místo konání: Katedra pedagogiky FF UK, Celetná 20, Praha 1 (dle okamžité situace může výuka probíhat i v prostorách jiných kateder a ústavů FF UK, zpravidla ale v Celetné, nebo na hlavní budově FF UK na Náměstí Jana Palacha)

💡 Závěrečná zkouška rozdělená na dvě části se zaměřuje na:

  • Psychologii pro učitele (ústní zkouška z psychologických poznatků vztahující se k edukační praxi)
  • Pedagogiku pro učitele (ústní zkouška zahrnující poznatky pedagogiky pro učitele 2. stupně ZŠ a různé SŠ)
  • Didaktiku společenských věd NEBO Didaktiku ekonomických věd NEBO Didaktiku práva

💰 Cena kurzu je 17.000 Kč (možnost slevy až 3000 Kč v případě splnění některých atestací)

🎓 Absolvent kurzu obdrží Osvědčení Univerzity Karlovy. Poslední akreditace je evidována pod Čj.: MSMT-8789/2023-1-448 ze dne 24. 3. 2023. Studium je možné hradit z prostředků DVPP

📞 Kontaktní osoba: Katedra pedagogiky FFUK – Lucie Houšková (administrátorka), Martin Strouhal (odborný garant) (kontakty na domovské stránce KPED)

 

 

 

Úvod > Rozvrh a předměty > Učitelství pro SŠ