doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc.

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Členství
  • Garanti studijních programů
Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 110

Profesní zaměření: sociologická metodologie, kriminologie                Burianek

Narozen 30. října 1950 v Praze.

  • 1966-1969 SVVŠ (gymnázium) v Klatovech
  • 1969-1974 FF UK sociologie – psychologie
  • 1974-1978 asistent, odb. asistent – Studijně metodické středisko, UK
  • 1975 – PhDr. FF UK Praha

Odborný asistent katedry sociologie FF UK od roku 1978.
Jmenován a ustanoven docentem 6. 12. 1993, FF UK.

Od roku 1991 do roku 2013 vedoucí katedry sociologie, přednáší kursy Metod a technik sociologického výzkumu a v posledních letech také Sociální deviace. Napsal dvě monografie teoreticko-metodologické (Systémová sociologie? Problémy, předpoklady, perspektivy, 1983 a Systémová sociologie: Problém operacionalizace, 1994), učebnici sociologie (Sociologie, Fortuna, 2. vyd. 2001) a množství článků, podílel se na řadě empirických výzkumů v oblasti sociologie práce a organizace, výzkumů veřejného mínění, výzkumů korupce, viktimizace a pocitu bezpečí občanů. Byl hlavním řešitelem výzkumného záměru Jedinec a společnost v procesech transformace a globalizace (1999-2004) a české části mezinárodního projektu Výzkum násilí proti ženám (2003-2004) nebo ISRD 2 (2005-2007) a na něj navazujícícho evropského projektu AAA PREVENT. V nedávné době byl řešitelem dílčího úkolu v rámci programu PRVOUK (07), do něhož spadal i mezinárodní výzkum ISRD 3 (zaměřený na delikvenci mládeže z roku 2013), ze kterého již vyšla kolektivní monografie. Řadu publikací přinesl výzkum partnerského násilí (projekt GAČR 404/12/2452 v letech 2012-2013), který pokračuje v současné době opět s podporou GAČR (2018-2020). V roce 2017 úspěšně uzavřel dvouletý projekt TAČR Metodika hodnocení odsouzeného.

Členství v orgánech a organizacích:
Je členem ISA, ESA a ESC, na období 2012-2014 byl zvolen jedním ze tří předsedů Masarykovy české sociologické společnosti. Je místopředsedou České kriminologické společnosti a v letech 2013-2015 byl členem řídicího výboru Evropské kriminologické společnosti. Je též místopředsedou Rady vědeckých společností.

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Úvod > doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc.