doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

Radka Dudová je expertkou v oblasti sociologie genderu, rodiny a sociálních nerovností. Dlouhodobě se zabývá analýzou veřejných politik a institucí. Od roku 2001 působí jako vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. a od roku 2018 jako docentka na katedře sociologie FF UK, kde vyučuje kurzy Akademický kvalitativní výzkum, Gender a sociologie a Analýza diskurzu. V letech 2008 až 2010 pracovala jako postdoktorandka v Department of Political Science na univerzitě v Leidenu v Nizozemí. Studovala sociologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a na Université Paris V. René Descartes, titul Ph.D. získala v roce 2007. V současnosti se zaměřuje zejména na problematiku péče o děti a péče o závislé seniory, ženské tělesné občanství a reprodukční práva, a na problematiku proměn pracovního trhu. Její teoretický zájem se zaměřuje zejména na provázanost institucí, norem a diskurzů. Využívá a rozvíjí kvalitativní přístupy k výzkumu v sociálních vědách. Je autorkou knihy Otcovství po rozchodu rodičovského páru (2008), knihy Interrupce v České republice: zápas o ženská těla (2012) a knihy Postarat se ve stáří. Péče o seniory v rodině (2015). Publikuje články v odborných oborových časopisech, např. Politics and Gender Journal nebo Feminist Economics. Byla členkou řady vládních expertních komisí.

Rozvrh

Publikační činnost

Odborné knihy vydané v ČR

Dudová, R. 2015. Postarat se ve stáří. Rodina a zajištění péče o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství, 199 s.

Hašková, H. (ed.), M. Vohlídalová, H. Maříková, R. Dudová, Z. Uhde, A. Křížková, L. Formánková. 2014. Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 397 s.

Dudová, R. 2012. Interrupce v České republice: zápas o ženská těla. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 176 s.

Křížková, A., R. Dudová, H. Hašková, H. Maříková, Z. Uhde (eds.) 2008. Práce a péče: Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné politiky Evropské Unie. Praha: SLON. 163 s.

Dudová, R. 2008. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Praha: Sociologický ústav AV ČR,  234 s.

Dudová, R. 2007. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. Sociologické studie/Sociological studies. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Dudová, R. (ed.), Š. Hastrmanová, H. Hašková, H. Maříková, H. Víznerová, M. Vohlídalová 2007. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Sociologické studie/Sociological studies 07:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 166 s.

Kapitoly v odborné knize vydané v zahraničí

Hašková, H., R. Dudová 2021. ‘Children of the State? The role of pronatalism in the development of Czech childcare and reproductive health policies’. Pp. 181–198 in Haukanes, H. and Pine, F. (eds) Intimacy and Mobility in an Era of Hardening Borders. Gender, reproduction, regulation. Manchester: Manchester University Press

Dudová, R., 2018. „Discourses on Abortion and their Impact on Institutions in Czechoslovakia and the Czech Republic in the Second Half of the 20th Century (1950–2003).“ Pp. 163-188 in Ann-Katrin Gembries, Theresia Theuke, Isabel Heinemann (eds.) Children by Choice? Changing Values, Reproduction, and Family Planning in the 20th Century. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.

Outshoorn, J., R. Dudová, A. Prata, L. Freidenvall, 2015. „Women´s Movements and Bodily Integrity“. Pp. 1-21 in: J. Outshoorn (ed.), European Women´s Movements and Body Politics: The Struggle for Autonomy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dudová, R. 2015. „Constructing Bodily Citizenship in the Czech Republic.“ Pp. 22-51 in: J. Outshoorn (ed.), European Women´s Movements and Body Politics: The Struggle for Autonomy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Outshoorn, J., R. Dudová, A. Prata, L. Freidenvall, 2015. „Women´s Movements and Bodily Integrity: Making the case for Bodily Citizenship“. Pp. 153-177 in: J. Outshoorn (ed.), European Women´s Movements and Body Politics: The Struggle for Autonomy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Joyce Outshoorn, Teresa Kulawik, Radka Dudová, Ana Prata 2012. „Remaking Bodily Citizenship in Multicultural Europe: The struggle for autonomy and self-determination“. Pp. 118-140 in B. Halsaa, S. Roseneil, S. Sumer. Remaking Citizenship in Multicultural Europe. Women´s Movements, Gender and Diversity. New York: Palgrave Macmillan.

Dudová, R. 2005. „The Technique of Life-stories for a Sociological Analysis: Fatherhood after Divorce“. Pp. 91-100 in Hlavičková, Z., Maslowski, N. (eds.).  The Weight of History in Central European Societies of the 20th Century. Praha: CES.

Kapitoly v odborné knize vydané v ČR

Dudová, R. 2010. „Kvalitativní metodologie sociologického výzkumu: konstruktivistická grounded theory a „rozumějící rozhovor“. Pp. 364 – 383 in J. Šubrt. Soudobá sociologie IV. Praha: Karolinum.

Dudová, R., H. Hašková, H. Maříková 2010. „Na čí „účet“ se v naší společnosti odehrává reprodukce?“ Pp. 400-418 in H. Maříková, T. Kostelecký, M. Škodová. Jaká je naše společnost? Praha: Sociologické nakladatelství.

Dudová, R. 2009. „The Rise of Lone-Parent Families – Challenging the Norm“  Pp. 135-170 in H. Hašková, Z. Uhde. Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Dudová, R., M. Vohlídalová. 2008. „Nová rizika pracovního trhu: flexibilita a marginalizace“. Pp. 15-32 in R. Dudová. Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Dudová, R. 2008. „Manažeři – vlajkonoši individualizace?“. Pp. 59-75 in R. Dudová. Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Dudová, R. 2008. „Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život: nová rizika a šance“. Pp. 293-306 in R. Dudová. Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Dudová, R. 2005. „Kombinace práce a rodiny a sociologická teorie“. Pp. 14-21 in A. Křížková (ed.). Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie, Sociologické studie/Sociological Studies 05:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Křížková, A., R. Dudová, H. Hašková 2005. „Vliv politik a podmínek pro kombinaci práce a rodiny na aktéry sociálních vztahů“. Pp. 35-57 in A. Křížková (ed.). Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie, Sociologické studie/Sociological Studies 05:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Dudová, R. 2006. „Otcovství v pohybu.“ Pp. 160-174 in: D. Hamplová, P. Šalamounová, G. Šamanová (eds.). Životní cyklus v sociologickodemografické perspektivě. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Dudová, R., Z. Uhde 2006. „Sexualizovaná realita organizací: dvojí perspektiva.“ Pp. 51-78 in: Křížková, A., Maříková, H., Uhde, Z. (eds.), Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Stati v impaktovaných časopisech

Dudová, R. 2021. „Cash for Care as Special Money: The Meaning and Uses of the Care Allowance in Close Relationships in the Czech Republic.” Feminist Economics (v tisku).

Dudová, R. 2020. „‘Je to o tom koho potkáš‘. Jednodětnost ve světle životních drah“. Sociologický časopis /Czech Sociological Review 56 (2): 165–195.

Hašková, H., R. Dudová. 2020. „Selective pronatalism in childcare and reproductive health policies in Czechoslovakia“. The History of the Family. 25 (4): 627-648.

Hašková, H., R. Dudová, J. Klímová Chaloupková. 2020. „Disentangling the link between having one child and partnership trajectories: a mixed-methods life-course research“. Journal of Family Studies. Online first, 1–22. doi: 10.1080/13229400.2020.1839534.

Dudová, R., M. Vohlídalová. 2018. „Muži a ženy pečující o seniory v rodině.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 54 (2): 219-252.

Hašková, H., R. Dudová. 2017. „Institutions and Discourses on Childcare for Children Under the Age of Three in a Comparative French-Czech Perspective.“ Sociological Research Online 22 (3): 120-142.

Hašková, H., R. Dudová. 2017. “Precarious Work and Care Responsibilities in the Economic Crisis.” European Journal of Industrial Relations. 23 (1): 47-63.

Dudová, R. 2015. “Caring for Elderly Parents: New Commitment of the Third Age.” Sociologický časopis/Czech Sociological Review 51 (6): 903-928.

Dudová, R. 2012. “Regulation of Abortion as State-Socialist Governmentality: The Case of Czechoslovakia:” Politics and Gender, 8 (1): 123-144.

Dudová, R. 2010. “The framing of abortion in the Czech Republic: how the continuity of discourse prevents institutional change”. Sociologický časopis /Czech Sociological Review, 44 (6): 945–975.

Dudová, R. 2009. „Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR.” Sociologický časopis /Czech Sociological Review 45 (4): 753-784.

Dudová, R., A. Křížková, H. Maříková, Z. Sloboda 2009. „The conditions of parenthood in organisations: An international comparison.“ Sociologický časopis /Czech Sociological Review 45 (3): 519-547.

Dudová, R.  2006. „Old Obligations in the Modern World: The Father as Provider before and after Divorce.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 42 (3): 573-590.

Stati v časopisech databází SCOPUS a ERIH

Dudová, R. 2021. „Všichni tím volantem nakonec musí točit stejně“: gender, věk a tělesnost v práci řidičů veřejné dopravy’, Gender a vyzkum / Gender and Research, 22 (1): 148–177.

Hašková, H., R. Dudová, K. Pospíšilová. „Kde se berou jedináčci? Faktory související s jednodětností v ČR.“ Demografie 61 (2): 93-110.

Dudová R. 2018. „Doing gender and age: The case of informal elderly care in the Czech Republic.“ International Journal of Ageing and Later Life. 12 (1): 41–73.

Dudová R. 2018. „Příspěvek na péči jako „zvláštní peníze“: chápání a užívání příspěvku na péči v blízkých vztazích.“ Gender a výzkum,  19 (1): 58-81 .

Dudová R., H. Hašková. 2014. „Prekérní práce pečujících žen v kontextu ekonomické krize.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum  15 (2): 19-32.

Dudová, R., R. Volejníčková. 2014. „Proč ženy pečují? Gender a neformální péče o seniory.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 15 (1): 41-54.

Dudová, R. 2013. „Genderové souvislosti reforem důchodového systému v ČR“. Gender, rovné příležitosti, výzkum 14 (2): 56-66.

Dudová, R., Hašková, H. 2010. „Diskurzy, instituce a praxe péče o děti do tří let ve francouzsko-české komparativní perspektivě“. Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 36-46.

Dudová, R. 2009. „Interrupce v socialistickém Československu z Foucauldovské perspektivy.” Gender, Rovné příležitosti, výzkum 10 (1) : 25-36.

Dudová, R., Tomášek, M. 2008. „Sekundarizace pracovního trhu v ČR: příklad práce pokladních v prodejnách zahraničních obchodních řetězců“. Gender – Rovné příležitosti – Výzkum 9 (2): 67-77.

Stati v jiných odborných časopisech s recenzním řízením

Hašková, H., R. Dudová. 2014. „Kvantitativní a kvalitativní přístupy ve výzkumu životních drah.“ Data a výzkum – SDA Info 8 (1): 5-24.

Dudová R., H. Hašková. 2011. „Nastavení sociálních politik, odborný diskurs a „správná“ péče o děti – srovnání České republiky a Francie.“ Fórum sociální politiky 5 (5): 8-14.

Dudová, R. 2006. „Rozporuplné diskursy otcovství.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 6-10.

Dudová, R. 2006. „Partnerský život a slaďování práce a rodiny v páru u žen a mužů v manažerských pozicích.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 58-60.

Dudová, R., M. Vohlídalová 2005. „Rodina a rodičovství v individualizované společnosti“. Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): 1-3.

Radimská, R. 2004. „Les pratiques et les modèles de la paternité en République tchèque“. Transitions XLIV (1): 115-129.

Odborné expertízy, výzkumné zprávy

Dudová, R. 2020. Analýza postavení sólo matek na pracovním trhu podle šetření EU-SILC 2018. Praha: Aperio o.p.s. https://aperio.cz/wp-content/uploads/2020/11/Analyza_solo_matky_na_pracovnim_trhu_201124.pdf

Dudová, R. 2020. Mechanismy znevýhodnění sólo matek na pracovním trhu. Kvalitativní analýza „brzd“ a „motorů“ pracovního uplatnění sólo matek ve třech regionech. Praha: Aperio o.p.s. https://aperio.cz/wp-content/uploads/2020/11/Analyza_mechanismy_znevyhodneni_201124.pdf

Dudová, R. 2020. Dopady opatření proti pandemii COVID-19 přijatých na jaře 2020 na sólo matky. Praha: Aperio o.p.s. https://aperio.cz/wp-content/uploads/2020/11/Analyza_dopady_opatreni%CC%81_201124.pdf

Dudová, R. 2017. „Rodiče samoživitelé.“ P. 54-64 in Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Praha: Trexima.

Křížková, A., H. Hašková, R. Dudová, R. Marková Volejníčková, K. Dospivová. 2017. “Závěry a doporučení.” P. 75-79 in Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Praha: Trexima.

Dudová, R., Hašková, H. Křížková, A. 2016.  Ekonomické dopady mateřství – kvalitativní sondy. Zpráva z výzkumu. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Gender Studies, o.p.s., 55 s. http://genderstudies.cz/download/Ekon_naklady_kvali_sondy_vyzkumna_zprava_unor_2016_fin_format.pdf

Hašková, H., A. Křížková, R. Dudová, 2015. Ekonomické náklady mateřství / aneb Co znamená odpovědnost za péči o dítě/děti pro ženy z hlediska jejich pracovního uplatnění a ekonomického postavení? Zpráva ze sekundární analýzy kvalitativních rozhovorů. Praha: Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 40 s. http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/sekundarni-analyza-zprava-final_format.pdf. [Projekt Celoživotní ekonomické dopady mateřství, Nadace Open Society Fund / Norway Grants, Dejme (že)nám šanci, reg.č. 274. Řešitel: Gender studies, o.p.s., 2014-2016].

Dudová, R. 2015. Péče a/neb/o práce. Koncepce a realizace sociální a rodinné politky se zaměřením na péči o seniory i o děti. Praha: Alternativa 50+. Norway Grants, projekt Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen. 27 s.

Křížková, A., M. Vohlídalová, R. Volejníčková, R. Dudová. 2014. Postoje mladých žen k volbám (nejen) do Evropského parlamentu, k politice a k Evropské unii. Praha: Forum 50%. 37 s.

http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/postoje-mladych-zen-k-volbam-nejen-do-evropskeho-parlamentu-k-politice-a-k-evropske-unii.doc.

Dudová, R. 2013. “Neplacená práce a reformy důchodového systému”. Pp 17-23. in: Česká Republika: Úpadek a rezignace. Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012. Průběžná zpráva o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a rovnosti pohlaví. Praha: Ekumenická akademie.

Dudová, R. 2013. Matky pečující o zdravotně postižené dítě. Zpráva z výzkumu. 32 s. [Projekt ESF OPLZZ „Nejsme chudinky, jsme hrdinky!“ Reg. císlo CZ.1.04/3.4.04./88.00315]

Formánková, L., R. Dudová, M. Vohlídalová 2011. Bariéry a možnosti využití flexibilních forem práce v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Zpráva pro MPSV. 170 s.

Sokačová, L. (ed.), P. Čižinský, R. Dudová, B. Kaczynská, A. Křížková, M. Štěpánková. 2011. Inequalities and Multiple Discrimination in Access to Health Care. Background Information Report. Czech Republic. Vienna: Fundamental Rights Agency, 50 s.

Dudová, R. 2011. „Reproductive Health“. In: Jochanová Doleželová, L. (ed.), Health Inequalities Study – Czech Republic. Vienna: Fundamental Rights Agency, 20 s.

Dudová, R. 2010. Prostitution and trafficking in the Czechoslovakia /Czech Republic from 1950 until today. FEMCIT WP 5 “Bodily citizenship” report, Leiden University, 122 s. http://www.femcit.org/files/WP5_WorkingpaperNo4.pdf.

Dudová, R. 2010. Abortion in Czechoslovakia /the Czech Republic from 1950 until today. FEMCIT WP 5 “Bodily citizenship” report, Leiden University, 138 s. http://www.femcit.org/files/WP5_WorkingpaperNo3.pdf

Maříková, H., R. Radimská 2003. Podpora využívání rodičovské dovolené muži. Závěrečná zpráva projektu MPSV. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 103 s.

Křížková, A. (ed.), M. Čermáková, R. Dudová, H. Maříková, Z. Uhde, 2005. Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů. Rozsah, formy, aktéři, řešení. Studie pro MPSV. Sociologický ústav AV ČR, 88 s.

Publikováno na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1699/obtezovani.pdf

Křížková, A., R. Dudová, H. Maříková, 2005. Reconciling Work and Private Life in the Czech Republic. EGGSIE – EC´s Expert Group on Gender, Social Inclusion and Employment. Manchester University, 34 s.

Závěrečné práce

 

 

 

Úvod > doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.