Letní sociologická semestrálka

Sociologická semestrálka je společný doktorandský seminář KSOC FF a ISS FSV UK, který je zároveň otevřen všem studujícím obou pracovišť i širší veřejnosti. Program obvykle sestává z prezentací aktuálních výzkumů studujících doktorského studia, diskusí o aktuálních tématech či sdílení zkušeností a tipů stran akademické práce.

Letní sociologická semestrálka 2024 proběhne

ve středu 15. května od 17:00 v Kampusu Hybernská (místnost B1)

PROGRAM:

Aleš Vomáčka: O čem píší čeští sociologové?: Český sociologický časopis optikou jazykových modelů

Analýza nestrukturovaných dat, například textu, je často provázena pracnou a zdlouhavou manuální prací, od extrakce dat po kódování. To činní jejich zpracování časově i finančně velmi nákladné a není proto překvapením, že jim v kvantitativním výzkumu byla zatím věnována jen malá pozornost. V posledních letech ale došlo k rozvoji mnoha nástrojů, které práci s nestrukturovanými daty výrazně ulehčují. V tomto příspěvku popíšu svoje zkušenosti s web scrapingem textových dat, automatizovaným kódováním pohlaví a tématickou analýzou pomocí moderních jazykových modelů. To vše na příkladu analýzy abstraktů z Českého sociologického časopisu ve letech 2009-2024.

 Na to navážeme podle zájmu diskusí o alternativních datových zdrojích a sdílením praktických zkušeností s AI nástroji pro akademickou práci (např. ResearchRabbit, Elicit, ChatGPT aj.) – máte-li sami zkušenost, budeme rádi za její sdílení!
Úvod > Aktuálně > Letní sociologická semestrálka