Doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;  PhDr. (1982), CSc. (1988). Ve vědě začal pracovat v Ústavu krajinné ekologie ČSAV jako interní aspirant, v nástupnické organizaci v  Ústavu systémové biologie a ekologie v.v.i. AVČR zastával řadu funkcí, 1990-1997 člen vědecké rady, 1997-2004 předseda vědecké rady, od r. 1990 vedl oddělení socio-ekologie. Od r. 1991 externě, od. R. 1995-2010 interně na FFUK Praha, katedra kulturologie. V roce 2008 přešel na EF JU v Českých Budějovicích,  kde v současné době od r. 2015 zastává funkci proděkana pro vědu a výzkum.  aExterně přednáší na Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze téma Landscape and Sociology v rámci kursů ECES pro studenty z USA a programu ERASMUS.

Hlavní oblasti zájmu jsou sociální a kulturní aspekty krajinné ekologie, rurální sociologie, filosofické a etické otázky kulturní krajiny, globální změny a jejich projevy v krajinném systému, filosoficko-metodologické otázky vztahu člověka ke krajině a  problémy  interdisciplinarity ve vědeckém poznání.  Stále řešeným  tématem je vztah krajiny a sociologie.  Habilitační řízení úspěšně dokončeno v r. 2017 na PEF ČZU jmenováním docentem v oboru regionální a sociální rozvoj.

 

Členství ve vědeckých radách, komisích:

1998 – 2000:  Komise pro udělování vědecké hodnosti CSc. v oboru Ekologie, AV ČR

1990 – 2004:  Vědecká rada Ústavu ekologie krajiny AV ČR

1997- 2004:  Předseda vědecké rady Ústavu ekologie krajiny AV ČR

1998 – 2006: člen Akademického sněmu AV ČR

2006 – doposud: předseda vědecké rady NZM Praha

1997 – doposud:  IALE – International Association on Landscape Ecology

2015 – doposud:  člen VR EF JU v Českých Budějovicích

2016 – doposud:  Člen vědecké rady JU v Českých Budějovicích

Publikace:

Článek ve vědeckém časopise s IF

 1. Cudlínová, E., Lapka, M. (1994): The potential role of small-scale private farmers in the ecological restoration of the Bohemian landscape. Ecological Economics, Vol. 11, Issue 3, pp. 179-186. ISSN 0921-8009. (79,5)
 2. Lapka, M., Cudlinova, E. (1999): Private farmer’s attitudes to land, work and landscape: interpretation of a case study in landscape ecological Ekológia (Bratislava), Vol.18, No. 4., pp. 401- 412. ISSN 1335-342X. (10,2)
 3. Cudlinova, E., Lapka, M., Bartos, M., (1999): Problems of agriculture and landscape management as perceived by farmers of the Sumava Mountains (Czech Republic). Landscape and Urban Planning,  46 (1999), pp. 71-78. ISSN 0169-2046. (39,9)
 4. Lapka, M., Cudlínová, E., Rikoon, S., Maxa, J., (2001): Integrating nature, culture, and society: the concept of landscape field. Ekológia (Bratislava), Vol. 20, No.1.125-138. ISSN 1335-342X. (10,2)
 5. Cudlín, P., Zemek, F., Těšitel, J., Lapka, M., Hanousková, I., (2001): Stress concept: possible tool to study changes in landscape. Ekológia (Bratislava), Vol. 20, No. 1, p. 3-13. ISSN 1335-342X. (2)
 6. Lapka, M., Cudlínová, E., (2003/4): Landscape Changes and Landscape Scenery: Social Approach. Ekológia (Bratislava), 22, No. 4, pp. 364-375. ISSN 1335-342X. (10,2)
 7. Lapka, M., Cudlínová, E. (2004): Landscape changes, agriculture multifuncionality and carbo-scenarios in case of Nové Hrady, The Czech Republic. Ekológia (Bratislava), Vol. 24, Suppl 1/2005, pp. 83-95. ISSN 1335-342X. (10,2)
 8. Cudlínová, E., M., Líšková, Z. (2005): Global Principle of Ecological Integrity and its Implementation in Management of the Czech Landscape. Ekológia (Bratislava), Vol. 24, No. 1, pp. 89-107.  ISSN 1335-342X. (10,4)
 9. Lapka, M., Cudlínová, E. (2005): Perception of Landscapes: Possible integrating tool for landscape research. Ekológia (Bratislava), 23,  Supplement 2004 No. 1, pp. 170-178. (10,4)
 10. Lapka, M., Cudlínová, E. (2007): The emerging role of post-classical approaches in agriculture and their possible application: Case from Nové Hrady, Czech Republic. Agriculture, Ecosystems & Environment. 119, Issues 3-4,  pp. 373-382. ISSN 0167-8809 (64,2)
 11. Bayfield, N., Barancok, P., Furger, M..Sebastià, M, T. Domínguez, G., Lapka, M., Cudlinova, E., Vescovo, L., Ganielle, D., Cernusca, A. Tappeiner, U. Drosler. M. (2008): Stakeholder perceptions of the impacts of rural funding scenarios on mountain landscapes across Europe. Ecosystems. 11, Issue 8, pp. 1368-1382. ISSN 1432-9840. (5,6)
 12. Fischer, A., Peters, V., Neebe, M., Vávra, J., Kriel, A., Lapka, M., Meqyesi, B. (2012): Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future. Environmental Policy and Governance, Vol. 22, No. 3, pp. 161–176. ISSN 1756-932X. (2,6)
 13. Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E., Dvořáková-Líšková, Z. (2017). Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies. Journal of Flood Risk Management 10 (2): 238–252. DOI: 10.1111/jfr3.12156 (IF2016 = 3,121; 66/229 v Environmental Sciences – Q2; 10/88 v Water Resources – Q1) online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12156/full
 14. Vávra, J., Megyesi, B., Duží, B., Craig, T., Klufová, R., Lapka, M., Cudlínová, E. (v tisku). Food self-provisioning in Europe: An explorationof socio-demographic factors in five regions. Rural Sociology. DOI:
  1111/ruso.12180 (IF2016 = 1,718; 33/143 v Sociology – Q1) online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ruso.12180/full

Článek ve recenzovaném vědeckém časopise bez IF

 1. Lapka, M., Cudlínová, E. (1995): Rural Community for the Sake of Positive Global Change? Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), Vol. 41, No. 7, pp.  301-306. ISSN 0139-570X. SCOPUS (10)
 2. Lapka, M., Cudlínová, E. (1996): Human Sources of Landscape Stewardship: the re-emergence of private farming in the Czech Republic. Landscape research, Vol. 21, No. 3, pp. 231-242. ISSN 0142-6397 SCOPUS (10)
 3. Lapka, M., Cudlínová, E. (1998): Beyond the Models of Marginality. IJHS International Journal of Heritage Studies. Intellect, 3, No. 4, pp. 216-229. ISSN 1352-7258. SCOPUS (10)
 4. Lapka, M. (1999): Nature-Culture Interaction: The Concept of Landscape Fields. Acta Universitas Carolinae Environmentalica, 13 (1999), pp. 77-84. ISSN 0862-6529. SCOPUS (10)
 5. Lapka, M. Cudlínová, E., Rikoon, S., Boháč, J. (2001): Use of linear and non-linear approaches to solving the problems of marginal areas. International Journal of Sustainable Development, Vol. 4, No. 2, pp. 157-176. ISSN 0960-1406. SCOPUS (10)
 6. M., Cudlínová, E., Maxa, J., (2002): A Changing Story of Czech Landscapes? Acta Universitatis Carolinae Environmentalica Vol. 16, (2002), pp. 71-79.  ISSN 0862-6529. SCOPUS (10)
 7. Lapka, M., Cudlinova, E., (2003): Changing Landscapes, Changing Landscape’s Story. Landscape Research. 28, No. 3, pp. 323-328. ISSN 0142-6397. SCOPUS (10)
 8. Lapka, M., Cudlínová, E., Kindlmann, P., Dobiášová, B., (2008): Perception of contemporary rural landscape by its future managers: Czech and Japanese students of landscape planning. Ekológia (Bratislava), Vol. 27, No. 2., pp. 196-211. ISSN 1335-342X. (Již nemělo IF) SCOPUS (10)
 9. Lapka, M., Cudlínová, E. (2009): Sustainable development: SOStainability as a case of moral appeal. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, Vol. 23, No. 1-2, pp. 91-101. ISSN 0862-6529. SCOPUS (10)
 10. Lapka, M., Cudlínová, E., Rikoon, J., S., Pělucha, M., Květoň, V. (2011): The rural development in the context of agricultural “green” subsidies: Czech farmers’ responses. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), Vol. 57, No. 6, pp. 259-271. ISSN 0139-570X (Již nemělo IF) SCOPUS (10)
 11. Dvořáková Líšková, Z., Lapka, M., Cudlínová, E., Dvořák, P., Škodová Parmová, D. (2012): The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, Vol. 7, No. 7, pp. 411-420. ISSN 1790-8418. SCOPUS (10)

Článek v českém recenzovaném časopise

 1. Lapka, M., Cudlínová, E., Maxa, J. (1998): Čas globálních změn a čas rurální kultury. In: Zemědělská ekonomika (Agricultural Economics), roč. 44, č. 8, s. 341-347. ISSN 0139-570X. (3)
 2. Lapka, M. (1998): Evanghélos Moutsopoulos: forme et sujectivité dans l’esthétique Kantienne. Filozofický časopis, roč. 46, č. 3, s. 493-495. ISSN 0015-1831. (3)
 3. Cudlínová, E, Lapka, M., (2007): Efekty působení agro-environmentálních dotací v ČR – komparace let 2000 a 2006. Studia Oecologica, roč. 1, č. 3/2007 s. 59-73. ISSN 1802-212X (3)
 4. Lapka, M, Cudlínová, E, (2007): Projekt venkova v globálních souvislostech, Studia Oecologica, roč. 1, č. 3/2007 s. 73-83. ISSN 1802-212X. (3)
 5. Lapka, M., Cudlínová, E., (2007). Problem of global warming and emerging patterns of global consiousness international case study. Journal of Landscape Ecology (Ekologie krajiny), Vol. 0. No. 0, pp. 91-104. ISSN 1803-2427. (3)
 6. Lapka, M., Cudlínová, E. (2009): Any Lesson from the history of Sustainable Development?. Journal of Landscape Ecology, Vol. 2, No. 2, pp. 5-17. ISSN 1803-2427. (3)
 7. Cudlínová, E., Lapka, M. (2010): Jak dlouhá je historie trvale udržitelného rozvoje?. Prameny a studie, 2010, roč. 2010, č. 45, s. 7-28. ISSN 0862-8483. (3)
 8. Cudlínová, E., Lapka, M. SOStainability: kdy začne trvalá udržitelnost?. Prameny a studie, 2010, roč. 2010, č. 45, s. 72-84. ISSN 0862-8483. (3)
 9. Cudlínová, E., Dvořáková Líšková, Z., Hrabánková, M., Lapka, M. (2010): Environmentální management – případová studie jihočeských řek Stropnice, Lužnice a Blanice. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, roč. 13, č. 1/2010, s. 55-65. ISSN 1212-3285. (0,6)
 10. Dvořáková Líšková, Z., Cudlínová, E., Dvořák, P., Lapka, M. (2011): Evaluace brownfields na příkladu Jihočeského kraje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, roč. 14, č. 1, s. 135-142. ISSN 1212-3285. (0,6)
 11. Lapka, M., Sokolíčková, Z, Vávra, J. (2012): Pět tezí současné kulturní ekologie. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia sociologica XVI. Naše společná přítomnost I. č. 1/2009, s. 9-22. ISSN 0567-8293. (3)
 12. Lapka, M. (2012): Kulturologický projekt české krajiny. The Journal of Culture. č. 2012/1, s. 52-60. ISSN 1805-2886. (3)
 13. Lapka, M., Vávra, J., Sokolíčková, Z. (2012): Cultural Ecology: contemporary understanding of the relationships between humans and the environment. Journal of Landscape Ecology, 5, No. 2, pp. 12-24. ISSN 1803-2427. (3)
 14. Lapka, M. (2012): Society and environment. Changing society? Journal of Landscape Ecology, Vol. 5, No. 2, pp. 5-11. ISSN 1803-2427. (3)
 15. Vávra, J. Lapka, M. (2012): Nové výzvy kulturní ekologie. The Journal of Culture, č.2012/2. s. 80-81. ISSN 1805-2886. (3)
 16. Dvořáková Líšková, Z., Mezerová, A., Cudlínová, E., Lapka, M. (2012): Změna hodnoty místa – zájem veřejnosti o regeneraci vybraných brownfields. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, roč. 9, č. 2, s. 68-72. ISSN 1214-4967. (0,6)
 17. Vávra, J., Lapka, M. (2013): Size matters: Climate change perception and carbon footprint of Czech households. Culturologia: The Journal of Culture, Vol. 2, No. 2, pp. 18-25. ISSN 1805-2886.
 18. Vávra, J., Lapka, M., Dvořáková Líšková, Z., Cudlínová, E. (2013): Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica, roč. 2013, č. 2, s. 9-34. ISSN 0567-8293. (3)

Odborná kniha (monografie) – světový jazyk

Kapitoly

 1. Lapka, M., Mejstřík, V. (1997): Protecting bios in the next millennium what does it mean. In: Biopolitics – The Bio-Environment – Volume V, Bio-Culture in the next Millennium. – (Ed. Arvanitis, V.A.). – Athens, Biopolitics international organisation. – S. 538-541. ISBN 960-85704-6-8.
 2. Lapka, M., Rikoon, J.,S., Cudlinova, E. (1999): Private Farmers and Contemporary Conservation Subsidy Programs in the Czech Republic. In: Soil and Water Conservation Policies and Programs. Successes and Failures. Chapter 31, pp.457-491. (Edited by Napier, T. L, Napier, S. M., Tvrdon, J.) CRC Press (USA), Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. ISBN 9780849300059.
 3. Cudlínová, E., Lapka, M., Boháč, J. (2000): The regional scope of implementing global ecological integrity: the Šumava Mountains. In: Implementing Ecological Integrity. Restoring regional and Global Environmental and Human Health. Chapter 5. Pp. 89-100. (Edited by P. Crabbé, A. Holland, L Rysykowski and L. Westra). Kluwer Academic Publishers. Netherlands. Dodrecht, Boston, London. Nato Science Series.
 4. Lapka, M., J. S. Rikoon, Cudlínová, E., (2007): Five global years: Reflections on the diversity of understandidng terms and problems of globalization and democracy, pp. 8-33. In: Is Globalization overpowering democracy? The challenge for ecology, econonomy and culture. (M.Lapka, J.S. Rikoon, E. Cudlínová editors). Vydalo CALE v produkci nakladatelství Dokořán, Praha. ISBN 987-80-7363-125-3.
 5. Lapka, M. (2007): Globalization as the phenomenon of the global social temptation of man, pp.91-99. In: Is Globalization overpowering democracy? The challenge for ecology, econonomy and culture. (M.Lapka, J.S. Rikoon, E. Cudlínová editors). Vydalo CALE v produkci nakladatelství Dokořán, Praha. ISBN:  987-80-7363-125-3.
 6. Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E., Dvořáková-Líšková, Z. (2010): Energy governance in České Budějovice and České Budějovice shire  – The Czech Case In: Gotts, N., Kovách, I. (eds.) (2010), Climate change and local governance: Alternative approaches to influencing household energy consumption (A comparative study of five European regions). Edice Studies in Political Science, Budapešť : Institute for Political Science, Hungarian Academy of Sciences, 2010, s. 76-110. ISBN 978-963-7372-71-1.
 7. Lapka, M., Cudlínová, E., Rikoon, J. S. (2012): Towards an Environmental Society?  In: Lapka, M., Bäckman, S., Crabbé, P., Cudlínová, E., Hossain, M., Ingutia, R., Islam, Zk., Kahiluoto, H., Luo, J., Meyers, Wh., Moschitz, H., Nyario, N., Orderud, Gi., Pan, J., Parviainen, T., Rattle, R., Rikoon, Js., Šmajs, J., Sumelius, J., Tenaw, S., Valkila, J., Vávra, J., Zheng, Y., Ziolkowska, Jr., Rötter, R. Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes. In Praha : Karolinum, 21-29. ISBN 978-80-246-2092-3. Lapka, M., Vávra, J., Cudlínová, E. (2012): Perceived need for change towards more environmental society: a quantitative case from the Czech Republic  In: Lapka, M., Bäckman, S., Crabbé, P., Cudlínová, E., Hossain, M., Ingutia, R., Islam, Zk., Kahiluoto, H., Luo, J., Meyers, Wh., Moschitz, H., Nyario, N., Orderud, Gi., Pan, J., Parviainen, T., Rattle, R., Rikoon, J. S., Šmajs, J., Sumelius, J., Tenaw, S., Valkila, J., Vávra, J., Zheng, Y., Ziolkowska, Jr., Rötter, R. Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes. In Praha : Karolinum,  p. 198-209. ISBN 978-80-246-2092-3.
 8. Vávra, J., Peters, V., Lapka, M., Cudlínová, E. (2014): Social Perception of Climate Change Consequences in the Czech Republic and Germany. In Duží, B., Vávra, J., Juřička, D., Kelman, I., Vikhrov, D., Peters, V., Janošíková, L., Mavrogenis, S., Stojanov, R., Cudlínová, E., Lapka, M., Kynický, J., Brtnický, M., Novotná, J. (2014): Environmental Change: Adaptation Challenges. In Brno : Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., , 71 s. ISBN 978-80-87902-04-2.
 9. Pělucha, M., Cudlínová, E., Lapka, M. (2014): Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge – based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic. In Kasabov, Rural Cooperation in Europe: In Search of the ‚Relational Rurals‘. Basingstoke, Hampshire, UK and New York : Palgrave and Macmillan, , s. 188-210. ISBN 978-1-137-34888-3.
 10. Lapka, M., Vávra, J., Cudlínová, E. (2014): ,What are the challenges of Central Europe?. In Vávra, , Lapka, , Cudlínová, Current Challenges of Central Europe: Society and Environment. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 12-19. ISBN 978-80-7308-551-3.
 11. Vávra, J., Cudlínová, E., Lapka, M. (2014): Green growth from the perspective of the Czech Republic. In Vávra, , Lapka, , Cudlínová, Current Challenges of Central Europe: Society and Environment. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, , s. 108-132. ISBN 978-80-7308-551-3.
 12. Lapka, M., Cudlínová, E. (2015): Land, people, and art: An attempt to renew social identity in the Czech Republic. In Hristova, , Dragićević Šešić, , Duxbury, Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis. New York : Routledge, Taylor & Francis Group New York. London, , s. 206-218. ISBN 978-1-138-77841-2.

 

Odborná kniha (monografie) – ostatní jazyky

 1. Lapka, M., Gottlieb, M. (2000): Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků. Praha : Sociologické nakladatelství. 166 s. ISBN: 80-85850-83-4.

 

Kapitoly

 1. Lapka, M., Gottlieb, M. (1994): O čase, časovosti a jiném právě včas. (K interdisciplinární spolupráci archeologie a krajinné ekologie). In: Archeologie a krajinná ekologie. – Beneš, J.; Brůna, V. (Eds.). Most, Nadace Projekt sever. s. 11-19.
 2. M., (2007): Zánik zemědělské krajiny v Sudetech. In: Proměny sudetské krajiny – Spurný M. (Ed.), s. 94-100. ISBN 80-86125-75-2.
 3. Lapka, M., (2007): Sudety šedesát let po odsunu – návrat do divočiny, která člověka nepotřebuje?. In: Proměny sudetské krajiny – Spurný (Ed.), s. 138-143. ISBN 80-86125-75-2
 4. Lapka, M. (2008): Národní specifika českého zemědělství. In: Udržitelnost českého zemědělství v globalizovaném prostředí – Seják, J., Dejmal, I., Cudlínová, E., Hrabánková, M., Vráblíková, J., Jan Zavíral, J. (Eds.) Ústí nad Labem : Univerzita J.E Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí ISBN 978-80-7414-007-5.
 5. Lapka, M., Cudlínová, E., M. V. Marek (2011): Vnímání globálních klimatických změn ve společnosti. In: Uhlík v ekosystémech České Republiky v měnícím se klimatu – Marek M.V. a kol. (Eds.) Praha : Academia. str. 211-232. ISBN 978-80-200-1876-2.
 6. M. (2011): Kulturní a etické rozměry krajiny. In: Burian, Z., Cudlínová, E., Číhal, L., Dumbrovský, M., Hánek, P., Hladík, J., Hrabánková, M., Jacko, K., Janeček, M., Kaulich, K., Klímová, M., Kopp, J., Kottová, B., Koupilová, M., Kulhavý, Z., Kvítek, T., Lapka, M., Maradová, S., Mazín, V., Moravcová, J., Muchová, Z., Němec, J., Němec, J., Novák, P., Ondr, P., Pártlová, P., Podhrázská, J., Procházková, E., Sklenička, P., Skřivanová, Z., Supová, M., Šimčík, T., Škodová Parmová, D., Toman, F., Váchal, J., Vítek, J., Vrána, K. (2011): Pozemkové úpravy v České republice. Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, , 207 s. ISBN 80-903482-8-8. 2.
 7. Cudlínová E., Lapka, M., (2011): Zemědělská krajina na rozcestí. In: Burian, Z., Cudlínová, E., Číhal, L., Dumbrovský, M., Hánek, P., Hladík, J., Hrabánková, M., Jacko, K., Janeček, M., Kaulich, K., Klímová, M., Kopp, J., Kottová, B., Koupilová, M., Kulhavý, Z., Kvítek, T., Lapka, M., Maradová, S., Mazín, V., Moravcová, J., Muchová, Z., Němec, J., Němec, J., Novák, P., Ondr, P., Pártlová, P., Podhrázská, J., Procházková, E., Sklenička, P., Skřivanová, Z., Supová, M., Šimčík, T., Škodová Parmová, D., Toman, F., Váchal, J., Vítek, J., Vrána, K. (2011): Pozemkové úpravy v České republice. Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, , 207 s. ISBN 80-903482-8-8. 2.
 8. Lapka, M., Vávra, J., Sokolíčková, Z., (2011): Kulturní a sociální ekologie – co může studentům nabídnout? In Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny – Machar, I. a kol. (Eds.), s. 54-62. Universita Palackého v Olomouci : Olomouc,  ISBN 978-80-244-2902-1.
 9. Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E. (2012): Uhlíková stopa jihočeských venkovských a městských domácností. In Měnící se společnost? – Vávra, J., Lapka, M. (Eds.) Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 9-27. ISBN 978-80-7308-442-4.
 10. Lapka, M. (2012): Krajina jako petosféra. In Ochrana přírody a krajiny v České republice – vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. – Machar, I., Drobilová, L.  (Eds.) Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, , s. 210-218. ISBN 978-80-244-3041-6.
 11. Cudlínová, E., Vávra, J., Lapka, M. (2015): Aplikace přístupů zelené ekonomiky v Evropské unii. In Ekonomika v souvislostech – Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E. (Eds.) Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 55-81. ISBN 978-80-7308-571-1

Udělený grant zahraniční

 1. „Land, Culture & Crisis: from productionist success to fiscal & environmental impasse on European farms 1940-1990.“ EC – SEER project, 1994-1996. Lapka M. – Responsible scholar for the Czech Republic. Team: Cudlínová, E., Gottlieb, M., Bartoš, M.,  Těšitel,  PECO: CCIPD 3510PL920245
 2. „Ecology and Democracy – the Challenge of the 21st  “ I. International Conference Project, 1994. (Institute of Landscape Ecology and University of Missouri, Columbia, USA).  Hanousková, I., Lapka, M., Cudlínová, E., Bartoš, M., Těšitel, J.: Conception and organisation with team of Anthropoecology.
 3. „Comparative Analysis of Knowledge Systems Affecting Rural Landscapes in the Czech Republic and U.S. Midwest.“ Project NSF-USA and Academy of Sciences, Czech Republic, 1997 – 2000. Lapka, M. – Responsible for the Czech partners. Team: E. Cudlínová, M. Gottlieb, J. Maxa. Responsible for the USA partners: J.S. Rikoon, University of Missouri, Columbia, USA. Program KONTAKT ME 052
 4. „Supporting and Promoting Integrated Tourism in Europe`s Lagging Rural Regions“.  EU project within the Fifth Framework. SPRITE  2002-2004. Contract number QLK5  CT2000-01211. Responsible for the Czech partners: Cudlínová, E., Lapka, M., Těsitel, J. Team: M. Bartoš, D. Kušová, J. Maxa.
 5. „From landscape perception to landscape planning.“ Czech-Japan Project, 2002-2004. Lapka, M. – Responsible scholar for the Czech Republic. Team. Cudlínová Eva, Maxa, Josef.  Program KONTAKT ME 530
 6. „Capitalisation of research results on the multifuncionality of agriculture and rural areas.“ 2004-2005. Cudlínová, E., Lapka. M., (coordinators of WP2), Maxa, J. SSA 6th EU Framework. GOCE-CT-2003-505297-MULTAGRI.
 7. „Competing visions about future development of rural areas.“ 2005-2007. Project NSF-USA and Academy of Sciences, Czech Republic. Lapka, Responsible for the Czech partners. Team: E. Cudlínová, J. Maxa. Responsible for the USA partners: J.S. Rikoon, University of Missouri, Columbia, USA.  Program KONTAKT 1P04ME750
 8. „Changes and Challenges for Rural Community and Rural Landscape.“ 2006-2009. COST A 35 Progressore. Program OC128 A 35. MSMT a EU. Lapka, M.  Team: E. Cudlínová, J. Maxa.
 9. 7RP EU: „GILDED – Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities.“ FP7 SSH 2007 No: 225383 Team: Lapka, M., Cudlínová, E., Líšková, Z.+ 2 Phd. students, 2008 – 2011.
 10. 7RP EU „REFRESH 2010-2014 Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European fresh water ecosystem.“ Leader – Martin Kernan Environmental Change Research Centre University College London, Coordinator CZE – Hejzlar, J. coordinator  WP6 socio-economics impacts: Lapka, M., Cudlínová, E.
 11. „COST 2014-2015: Cultural sustainability: Land-People and Art. Concepts and good practice. Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky a příklady praxe.“ MSMT – 8634/2014-1, COST LD14118. COST Action IS 1007. Odpovědný řešitel: Lapka, M. tým – E. Cudlínová, J. Vávra, J. Maxa.
Úvod > Doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.