Lidé

Interní vyučující

 V období letních prázdnin jsou všechny konzultační hodiny zrušeny. Konzultace jsou možné pouze po domluvě e-mailem.

Prosím respektujte, že si většina vyučujících musí dovolenou vybírat právě v letních měsících.

Prezenční konzultace Online konzultace
Betinec Martin, Mgr., Ph.D. martin.betinec@ff.cuni.cz Nejsou Po předchozí domluvě MS Teams
Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. Jiri.Burianek@ff.cuni.cz Čtvrtek 11-12
Dudová Radka, doc. Mgr., Ph.D. radka.dudova@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Út 10:00 – 12:00 https://cesnet.zoom.us/j/91652190949
Linek Lukáš, doc. PhDr., Ph.D. lukas.linek@soc.cas.cz Středa 9:00 – 9:50 míst. 121 Út 11:00 – 11:40 https://cuni-cz.zoom.us/j/96870492597
Lupač Petr, Mgr., Ph.D. Petr.Lupac@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Dle kalendáře  

Rezervační kalendář

https://cuni-cz.zoom.us/j/5370462246

Malvotová Pavla, Mgr. et Mgr. pavla.malvotova@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po předchozí domluvě https://cesnet.zoom.us/j/94463911981
Mudd Dana, Mgr., Ph.D. dana.mudd@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Pá 10:45-11:30 (po předchozí domluvě) https://cuni-cz.zoom.us/j/98166825103?pwd=OWpUYkU0blp2SmtqR1BtZHVOMWRLZz09
Podaná Zuzana, Mgr., Ph.D. zuzana.podana@ff.cuni.cz Útery 11:45-12:30 Po předchozí domluvě https://cesnet.zoom.us/j/94784292562
Richter Eva, Ph.D. eva.richter@ff.cuni.cz Nejsou Dle kalendáře Rezervační kalendář
https://cesnet.zoom.us/j/92642168940
† Markéta Sedláčková
Sieber Martina, Ing., Ph.D. martina.sieber@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po 12:00 – 13:00 https://cuni-cz.zoom.us/j/99355885430
Skovajsa Marek, doc. PhDr., M.A., Ph.D. marek.skovajsa@ff.cuni.cz Středa 13:00 – 14:00 místnost M212, Cel. 20 (předchozí domluva doporučená)* Po předchozí domluvě https://cesnet.zoom.us/j/4538386024

*Pro diplomanty a doktorandy jsou možné prezenční konzultace i v jiných termínech

Sládek Jan, Ph.D. jan.sladek@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po předchozí domluvě
Šubrt Jiří, doc. PhDr., CSc. jiri.subrt@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Po předchozí domluvě
Vinopal Jiří, PhDr., Ph.D. jiri.vinopal@ff.cuni.cz Sředa 9:30 – 10:30 Po předchozí domluvě
Vlček Josef, doc. Ing., CSc. josef.vlcek@ff.cuni.cz Po předchozí domluvě Út 15:45-17:15 Bude zasláno po předchozí domluvě

Externí spolupracovníci a vyučující

Tomáš Diviák tomas.diviak@ff.cuni.cz
Martin Ďurďovič martin.durdovic[at]soc.cas.cz
Jana Duffková jana.duffkova@ff.cuni.cz
Dana Hamplová dana.hamplova@soc.cas.cz
Jan Klusáček jan.klusacek@soc.cas.cz
Miloslav Lapka miloslav.lapka[at]centrum.cz
Jakub Mlynář jakub.mlynar@hevs.ch
Michal Peliš pelis.michal[at]gmail.com
Matouš Pilnáček matous.pilnacek[at]soc.cas.cz
Olga Plíčková olga@olgaplickova.cz
Petra Průšová petra.prusova[at]kantar.com
Richard Růžička ruzicka.richard@volny.cz
Šídlo Luděk, RNDr., Ph.D.  ludek.sidlo@natur.cuni.cz
Jakub Šiler Jakub.Siler[at]firma.seznam.cz
Renata Topinková renata.topinkova@soc.cas.cz
Jiří Trunda jtrunda[at]volny.cz
Tereza Vandrovcová tereza.vandrovcova@seznam.cz
Petr Vidomus vidomusp[at]seznam.cz
Iva Zvěřinová iva.zverinova@czp.cuni.cz

 

Doktorandi

 

Petr Boháček Disertace:Threat Perception in Planetary Defense
  Jan Drahoňovský Disertace: Svět vězňů v kontextu každodennosti: kvalitativní terénní studie založená na fenomenologickém pojetí člověka
Zaměření
Doktorand s víceletou penitenciární praxí a zkušenostmi se vzděláváním dospělých usiluje o hlubší poznání sociálního mikrosvěta vězeňského prostředí, v němž sám působí jako odborný zaměstnanec. Jeho cílem je explanace sociálního života vězňů (instituce, zvyky, specifika sociální struktury) a vytvoření funkční teorie o subkultuře v mužských věznicích v současném tuzemském prostředí. Tento projekt vyvěrá z dlouhodobého zájmu doktoranda o tuto oblast a přímo staví na výsledcích explorativního výzkumu, který provedl v rámci své rigorózní práce (2015). Do budoucna usiluje o vydání monografie přibližující tematiku sociálního života odsouzených širší akademické veřejnosti, neboť v našich podmínkách je zatím citelný nedostatek podobně zaměřené literární produkce.DRAHOŇOVSKÝ, Jan. Vězení z perspektivy odsouzených. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2016, č. 3/2016, ISSN 1801-8211.
Radka Hanzlová Disertace: Ekvivalence měření subjektivního blahobytu a škály deprese
Zaměření
Radka Hanzlová získala magisterský titul v oboru Sociologie na FF UK v Praze. V současné době studuje 1. ročník doktorského studia tamtéž se zaměřením na ekvivalenci, tj. srovnatelnost, měření a zároveň pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Věnuje se problematice dotazníkových šetření, řešení metodologických otázek a problémů. Dále se zajímá o téma plýtvání potravinami, měření blahobytu a sociologie sportu.
Jan Klusáček Disertace: Formy rodiny a kvalita života
  Michaela Kudrnáčová Disertace: Reliability measurement in longitudinal surveys
Zaměření
Bakalářský i magisterský titul z oboru sociologie jsem získala na Katedře sociologie FF UK, kde od roku 2014 vedu seminář k předmětu Sociologický výzkum I (dříve Metody a techniky socg. výzkumu I).Od téhož roku působím jako odborná pracovnice na oddělení Sociologie politiky Sociologického ústavu AV ČR, kde se podílím na metodologickém a organizačním zajištění 4letého panelového šetření domácností Proměny české společnosti.Ve své disertační práci mapuji pomocí dat z časových snímků vzorce užívání času v sociodemografických segmentech české populace a hledám souvislost mezi způsoby trávení času a kvalitou života. Vedle toho se zajímám o problematiku vnímání času v moderní společnosti a o obecnou metodologii sociálních věd.Röschová, M. 2016. „What does opposition to a US radar station in Brdy tell us about Czech public opinion?“ Pp. 236−240 (Chapter 28) in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 552 s. ISBN 978-80-7330-299-3.Röschová, M. 2016. „How do Czechs spend their time?“ Pp. 416−421 (Chapter 55) in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 552 s. ISBN 978-80-7330-299-3.Röschová, M. 2016. „What’s in a name?“ Pp. 422−429 (Chapter 56) in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 552 s. ISBN 978-80-7330-299-3.Röschová, M. 2015. Techniky znáhodněné odpovědi v self-reportovém výzkumu delikvence. Pp. 189−209 E. Moravcová, Z. Podaná, J. Buriánek (eds.). Delikvence mládeže – Trendy a souvislosti. Praha: Triton. 232 s. ISBN 978-80-7387-860-3.Röschová, M. 2015. „Kdy lze věřit veřejnému mínění? A co v případě radaru v Brdech?“ Pp. 111−115 in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 369 s. ISBN 978-80-7330-280-1.Röschová, M. 2015. „Jméno dělá člověka?“ Pp. 278−284 in P. Lyons, R. Kindlerová (eds.). 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 369 s. ISBN 978-80-7330-280-1.Röschová, M. „Predicting randomness: differences in stability of attitudes to a foreign policy issue.” Differences, Inequalities and Sociological Imagination, Conference of the European Sociological Association, Praha, 25.− 28. srpna 2015.Röschová, M. „On the comparability of crosswise model and direct questioning.“ Modes, Measurement, Modelling: Achieving Equivalence in Quantitative Research, ESA RN21 / EQMC Conference, Mannheim, 24. – 25. října 2014. Röschová, M. „Crosswise model in delinquency survey: how guessing answers intervenes in prevalence estimates.“ Criminology of Europe: Inspiration by Diversity, European Society of Criminology Annual Conference, Praha, 10. – 13. září 2014.
Hryhorii Maliukov Disertace: Konstrukce tíživé situace ukrajinských pracovních migrantů v ČR
Zaměření
Vystudoval sociologii na bakalářském stupni na FSS MU v Brně a magisterský stupeň ze sociologie získal na FF UK v Praze. Od roku 2021 je doktorandem na Katedře sociologie FF UK. Zaměřuje se na sociologickou teorii, zejména na tzv. interpretativní přístupy v sociologii (fenomenologická sociologie, sociální konstruktivismus, existencialistická sociologie) a jejich aplikace do empirické roviny, převážně s využitím kvalitativní metodologie a s odborným zaměřením na ni. Zajímá se implementaci počítačových programů pro kvalitativní analýzu (hlavně ATLAS. ti) do sociálněvědní analýzy. Také má zájem o sociologickou problematiku korupce, kolektivní pamětí, nacionalismu a identity. Ve své disertaci se soustřeďuje na konstrukci tíživé situace ukrajinských pracovních migrantů v ČR.
Barbora Nejedlá Disertace: Transformace systému paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory
Zaměření
Bakalářský titul jsem získala na Katedře sociologie FF UK a magisterské studium absolvovala na FHS UK obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních (program Sociální politika a sociální práce). V současné chvíli pracuji jako výzkumnice a analytička v organizaci Sue Ryder a jako koordinátorka a evaluátorka programu nadačního fondu Abakus Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Kromě paliativní péče se zaměřuji na metodu sledování společenského dopadu, teorii změny, evidence-based přístup a systémové myšlení.
  Kristína Papcunová Disertace: Konštrukcia feministického povedomia ako súčasť kolektívnej identity sociálneho hnutia
Zaměření
Som študentkou 2.ročníka PhD. štúdia na Katedre sociologie a momentálne pracujem na mojej doktorandskej práci  „Konštrukcia feministického povedomia ako súčasť kolektívnej identity sociálneho hnutia“.V roku 2016 som úspešne absolvovala magisterské štúdium sociológie na FF UK s diplomovou prácou: Reflexia feminizmu v českom verejnom diskurze, ktorej hlavným cieľom bolo odpovedať na otázku, ako ženy v Českej republike konštruujú svoje názory na feminizmus. Počas magisterského štúdia som absolvovala semester v zahraničí na University of Tampere vo Fínsku.V súčasnosti sa sústredím na výskumné otázky v oblasti gender studies a feminizmu. Konkrétne ma zaujíma téma feministického vedomia, sociálnych hnutí  a individuálneho rámcovania genderových problémov.V priebehu 2016/2017 som sa zúčastnila viacerých konferencií-  naposledy v apríli 2017 na medzinárodnej konferencii ATGENDER vo Vilniuse s prezentáciou „Typológia postojov žien k feminizmu a koncepcia súkromného feminizmu v českom kontexte“. Hlavným cieľom príspevku bola prezentácia výsledkov kvalitatívneho výskumu uskutočneného v rámci diplomovej práce v roku 2016 na Univerzite Karlovej v Prahe.
  Martina Novopacká Disertace: Evaluace soudně uložených programů pro pachatele domácího násilí v českém prostředí
Zaměření
Vystudovala sociologii na FF UK a od roku 2017 je doktorandkou na Katedře sociologie. Pracuje jako výzkumný pracovník v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, kde se zaměřuje mimo jiné na viktimizační výzkum, drogovou kriminalitu, hate crime a penologii. Zajímá se o využití nástrojů datové analýzy, vizualizace dat a programování v oblasti sociologie a kriminologie.
Viktorie Paloušová Disertace: Možnosti evaluace NZDM
  Matouš Pilnáček Disertace: Struktura a obsah komunikace na zpravodajském serveru
Zaměření
Matouš Pilnáček vystudoval sociologii na FF UK. Pracuje jako výzkumný pracovník v Centru pro výzkum veřejného mínění, kde se zabývá mimo jiné validizací volebního modelu a pokročilými metodami statického testování škál. Zajímá se také o dynamiku veřejné internetové komunikace a hledání mechanismů její polarizace. V roce 2016/2017 se podílel na výuce předmětu Statistické prostředí R a Úvod do analytické soicologie.
Kristýna Pospíšilová Disertace: Ekvivalence měření v čase, nevyřešené metodologické otázky
Zaměření
Magisterský titul získala v oboru sociologie na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2016. V současné době studuje doktorské studium sociologie tamtéž se zaměřením na ekvivalenci měření (srovnatelnost měření) v čase, mezi módy sběru dat či mezi alternativními verzemi výzkumného nástroje.Pracuje jako vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu Akademie věd a také působí jako odborná konzultantka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Věnuje se problematice sociálních nerovností z intersekcionální perspektivy, fenoménu bezdětnosti a jednodětnosti v ČR a zkoumání struktur rodin Ukrajinců a Vietnamců žijících na území ČR.Specializuje se na kvantitativní analýzu dat a pokročilé statistické metody (např. strukturní modelování). Ovládá programy IBM SPSS, AMOS, Excel.
  Lucie Smolařová Disertace: Výzkum veřejného mínění a demokratizace společnosti
Zaměření
Lucie Smolařová vystudovala bakalářský obor Sociologicko-ekonomická studia a magisterský obor Sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde je nyní ve 3. ročníku doktorského studijního programu. Během svých studií absolvovala jednosemestrální studijní pobyty ve Francii, v Číně a v USA.Předně se zabývá mezinárodní rozvojovou pomocí a jejími dopady na společnost, dále se zajímá o autoritářskou politiku a veřejné mínění. Momentálně je na dvousemestrální studijní stáži na Fudanské univerzitě v Šanghaji, kde píše svou disertační práci a navštěvuje kurzy čínštiny.Smolařová, L. (2016). Úvahy o roli veřejnosti v politické sféře a počátky průzkumů veřejného mínění. [Reflections on the Role of the Public in the Political Sphere and the Beginnings of Public Opinion Polling]. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica, (2), 97-113.
Markéta Spitzerová Disertace: Podoba politické participace mladých lidí
Petr Sunega Disertace: Úloha mezigenerační solidarity a finančních transferů při pořízení vlastnického bydlení v ČR
Zaměření: web.
  Paulína Tabery Disertace: Role nejbližšího sociálního okolí ve formování veřejného mínění
Zaměření: web.
Renáta Topinková Disertace: Dating in Modern Societies
Zaměření
Renáta Topinková vystudovala sociologii na FF UK. Během studia absolvovala semestr na Univerzitě v Lublani. Od roku 2017 pracuje v oddělení Hodnotových orientací ve společnosti Sociologického ústavu AV ČR, kde se zabývá především online seznamováním a dalšími tématy z oblasti sociologie rodiny a internetu.
Martina Veverková Disertace: Pracovat v pandemii – specifika práce v období pandemie Covid-19 a jejich důsledky z pohledu zaměstnanců v České republice
Aleš Vomáčka Disertace: Environmental Policy Attitudes Measurement

 

Úvod > Lidé