Odborná praxe

Konzultace a zápočty: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.

Odbornou praxi v minimálním rozsahu 30-80 hodin (dle studijního plánu – viz níže) si zajišťuje každý student sám. Pokud se rozhodne absolvovat praxi jinde než na některém z níže uvedených pracovišť, je třeba to nejprve konzultovat. Absolvování odborné praxe student doloží stručným potvrzením o obsahu a rozsahu úkolů, které vykonával. Toto potvrzení, podepsané řídícím pracovníkem výzkumné organizace, samozřejmě musí obsahovat základní identifikační údaje studenta i organizace, v níž byla praxe vykonávána. Forma potvrzení je volná (tj. není žádný standardní formulář) – studenti mohou mít jak potvrzení, jež běžně využívá daná firma, nebo si text naformulovat sami.

UPOZORNĚNÍ: Odbornou praxi si je třeba obdobně jako ostatní předměty zapsat do SISu!

UPOZORNĚNÍ PRO MAGISTERSKÉ STUDENTY: V navazujícím magisterském studiu se od studentů očekává zapojení do odborných činností odpovídajících úrovni studia, tj. jako praxi NELZE uznat tazatelskou činnost, nahrávání nebo jednoduché kódování dat, jednoduchou rešerši literatury atd. Student je proto povinnen si v rámci domluvy praxe sám dojednat, aby participoval na uznatelných činnostech. V případě pochybností konzultujte prosím svoji zámýšlenou praxi s garantem předmětu.

Požadovaný rozsah odborné praxe podle studijních programů:

Bakaláři Sociologie: 40 hodin
Bakaláři Sociologicko-ekonomických studií (akreditace do roku 2016/17): 30 hodin
Bakaláři Sociologicko-ekonomických studií (akreditace od roku 2017/18): –
Bakaláři Demografie se sociologií a dvouoborové sociologie: –
Navazující magistři (akreditace do roku 2016/17): 40 hodin
Navazující magistři (akreditace od roku 2017/18): 80 hodin
Poznámka: Studenti, kteří nemají odbornou praxi povinnou, si ji mohou zapsat jako volitelný předmět.

Bez předchozí konzultace se můžete obracet se svým zájmem o odbornou praxi na tyto firmy:

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 210 310 220 (sekretariát); 210 310 111 (provolba: možno nahradit tři jedničky číslem interní linky)
Poznámka: lze kontaktovat i přímo konkrétní oddělení SOÚ (www.soc.cas.cz)

CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění – pracoviště SOÚ AV ČR)

kontakt: Mgr. Jiří Vinopal, Ph.D. (jiri.vinopal@soc.cas.cz)

CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (pracoviště UK)

J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6
Tel.: 220 199 479
Kontakt: Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D. (iva.zverinova@czp.cuni.cz)

CVH Malach (Centrum vizuální historie Malach – ÚFAL MFF UK)

Malostranské náměstí 25, Praha 1
https://ufal.mff.cuni.cz/malach / https://ufal.mff.cuni.cz/malach/malach-centre-internship
Praxe v CVH Malach je vhodná zvláště pro zájemce o kvalitativní sociologickou metodologii, historickou sociologii, sociologii vzdělávání, popř. i „digital humanities“ a využití počítačových metod ke zpracování rozsáhlých korpusů kvalitativních sociálněvědních dat.
Kontakt: Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D. (mlynar@ufal.mff.cuni.cz, resp. malach@ufal.mff.cuni.cz)

FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
Tel.: 777 730 439
Kontakt: Mgr. Ludmila Luxová (ludmila.luxova@fdv.cz)

KANTAR

Strossmayerovo náměstí 6, 170 00 Praha 7
Tel.: 225 300 249
Kontakt: Petra Průšová (petra.prusova@kantar.com)
Webová prezentace
Firma nabízí kromě příležitosti absolvovat odbornou praxi i stáže pro studenty a často také možnost zaměstnání při studiu.

BEHAVIO

Argentinská 28, Praha 7
Tel.:777 831 537
Kontakt: Káťa Šustová – katerina.sustova@behaviolabs.com,
Vyzkoušíte si teorii v praxi – od vymyšlení dotazníku, přes práci s panelem, repre vzorkem, až k analýze dat a reportu. Budeme rádi, když si otestujete hypotézy do bakalářky, nebo do diplomky, a nebo si zpracujete téma, třeba s nějakým mediálním přesahem. Neznamená to sběr na ulici, ale práci v teple kanclu. Platíme naším časem a konzultacemi.

NMS MARKET RESEARCH

U Nikolajky 13/1070, 150 00  Praha 5
Tel.: 222 351 611
Firma nabízí placené krátkodobé i dlouhodobé brigády a stáže (https://www.nms.cz/agentura-pro-vyzkum-trhu/pracovni-moznosti)

IPSOS

Slovanský dům, vchod E, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1
Tel.: 226 513 111
Web: http://www.ipsos.cz/kariera/
E-mail: kariera@ipsos.cz

PERFECT CROWD

Tusarova 32, 170 00 Praha 7
Tel.: 774 878 771
E-mail: info@perfectcrowd.com

PPM FACTUM RESEARCH

Office Park Nové Butovice/A, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13
Tel.: 233 111 000
E-mail: info@ppmfactum.cz

GFK CZECH

Kavčí Hory Office Park, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
Tel.: 251 117 541
E-mail: incoma@gfk.com

MEDIAN, s.r.o.

Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
Tel.: 225 301 111
E-mail: personalni@median.cz

Úvod > Rozvrh a předměty > Odborná praxe