Zdroje & služby

Ke studiu na KSoc:

Financování studia v zahraničí, projektů apod.

Moodle – manualy.ff.cuni.cz – zadosti.ff.cuni.cz

Knihovna CeletnáKatalog knihoven UKSouborný katalog ČR

UKAŽ.cuni.cz – Přehled elektronických zdrojů UK

Studentské průkazy a slevy

Poradenství pro studenty FF UK: poradna.ff.cuni.cz

Sociologická encyklopedie

Vlastní sběr dat

Katedra má k dispozici opensource nástroj LimeSurvey. Testovací dotazník k nahlédnutí zde. V případě zájmu o využití pro účely seminárních a kvalifikačních prací kontaktujte Evu Kyselou.

Sběr dat přes agenturu

Agentura NMS nabízí studentům možnost zařadit vlastní otázky do pravidelných měsíčních šetření online populace. Více informací a kontakt zde. Popřípadě pište Evě Richter.

Inspirace a vizualizace dat:

datovazurnalistika.cz
datamatic.io
Information is beautiful (interaktivní vizualizace dat)
gapminder.org (skvělé interaktivní vizualizace indikátorů světového vývoje)
Google DataStudio
OurWorldinData.org (vizualizace globálních statistik s bohatými komentáři a doprovodnými texty)
FiveThirtyEight.com(datová žurnalistika)

Úvod > Rozvrh a předměty > Zdroje & služby