Zdroje & služby

Ke studiu na KSoc

Další užitečné odkazy

 

Vlastní sběr dat

Katedra má k dispozici opensource nástroj LimeSurvey. Testovací dotazník k nahlédnutí zde. V případě zájmu o využití pro účely seminárních a kvalifikačních prací kontaktujte Evu Kyselou.

Sběr dat přes agenturu

Agentura NMS nabízí studentům možnost zařadit vlastní otázky do pravidelných měsíčních šetření online populace. Více informací a kontakt zde. Popřípadě pište Evě Richter.

Při vlastním sběru dat je nutné dodržet etické zásady výzkumu a získávání a zpracování osobních údajů. Posouzení etiky výzkumu provádí vedoucí práce, lze nicméně kontaktovat i Evu Richter.

Jsou-li při vlastním sběru dat získávány osobní údaje respondentů (tj. u kvalitativního výzkumu vždy!), je třeba, aby participanti výzkumu výslovně souhlasili. VZOR INFORMOVANÉHO SOUHLASU

Inspirace a vizualizace dat:

datovazurnalistika.cz
datamatic.io
Information is beautiful (interaktivní vizualizace dat)
gapminder.org (skvělé interaktivní vizualizace indikátorů světového vývoje)
Google DataStudio
OurWorldinData.org (vizualizace globálních statistik s bohatými komentáři a doprovodnými texty)
FiveThirtyEight.com(datová žurnalistika)

Datové zdroje
Veřejná data o subjektech:

Obchodní rejstříky
Veřejné zakázky
Evropské fondy
OpenCorporates: The Open Database Of The Corporate World

DataHubs a seznamy:

Národní katalog otevřených dat
Skvělý seznam OpenData zdrojů z celého světa
Awesome Public Datasets (seznam datasetů)

Quora: Where can I find large datasets open to the public? (seznam datasetů)
Hadoop Illuminated (seznam datasetů)
Academictorrents.com
opendata.cz
datahub.io
Statista (v základní verzi zdarma bez odkazů na zdroje)

Sociální sítě:

Přehled datových zdrojů sítí
Stanford Large Network Dataset Collection

Volební výsledky a studie:

Volební kyvadlo
Otevřené volby
Constituency-Level Elections Archive (CLEA)

Hlavní zdroj jsou Komparativní volební studie po celém světě. Jde o povolební studie. Data mají základní sadu otázek a pak většiou nějaké specifické, které si tam každý autorský tým dá individuálně. U zemí s dobrým financování je to velmi často součástí nějakého výrazně většího projektu, který má více vln a třeba i mediální analýzy atp. Z nich jde zmínit z mého pohledu jako nejkvalitnější ty v Rakousku (AUTNES), Německu (GLES), UK (BES), Izraeli (INES) a Švýcarsku (SELECTS).
Samozřejmě pak existují kvalitní americká data (ANES, NAES, UAS, CES).
Další zajímavý projekt je Making Electoral Democracy Work, což jsou internetové panely v několika zemích světa v různých regionech. Vždy vlna před a po volbách a mají hodně zajímavých otázek. Mají tam národní, regionální a evropské (pokud je země v EU) volby, takže to jde srovnávat i tímto způsobem.
Evropské volby se také zkoumají v samostatném projektu: http://europeanelectionstudies.net/ees-study-components/voter-study/

Statistiky a cenzy:

Eurostat
Eurostat Atlas (mapy)
Světová banka
OECD
GapMinder
Český statistický úřad
Data mezinárodního měnového fondu
The Human Mortality Database
Policejní statistiky
Soudní statistiky
Atlas obyvatelstva ČR

Datové archivy:

Council of European Social Science Data Archives
Český sociálně vědní datový archiv
GESIS ZACAT (data z ESS, ISSP, EB)
Data Archive UK
Inter-University Consortium for Political and Social Research

Kvalitativní výzkumy:

Medard
Centrum vizuální historie Malach

Jazyková data:

Český národní korpus
Google Books Ngram (fráze v Aj)

Úvod > Rozvrh a předměty > Zdroje & služby