Spolek SOCKA

SOCKA, Spolek studentů sociologie FF UK, je platforma pro setkávání studentů, vyučujících a zájemců nejen o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost a společenské otázky ve svém širokém záběru, fungující od roku 2013. Funguje jako instituce k prohlubování zájmu o obor a zároveň jako nástroj pro jeho přesah za běžné akademické pojetí. Činnost studentského spolku by měla přispívat k oživení oboru sociologie na FF UK a napomoci k mezioborovému setkávání a spolupráci při zabývání se sociologickými otázkami a společností v rozličných kontextech.

Mezi jeho pravidelné aktivity patří SOCINEMA, pravidelné promítání filmů se sociologicky relevantní tématikou, na které navazují diskuze na aktuální témata. Od září 2014 probíhají pravidelně jednou za měsíc. Dále spolek každoročně pořádá Sociologickou Vánočku, kde mají možnost se potkat všichni jedinci spojeni s Katedrou sociologie – studenti, vyučující, absolventi a další. Dále umožňuje studentům oboru náhled do profesní praxe, přináší nejrůznější aktuality a propojuje zájem o obor s okolními institucemi.

Stanovy k nahlédnutí.

Úzce spolupracuje s vedením katedry a Sociologickým nakladatelstvím SLON.

SOCKA

SLON

 

Úvod > Kontakt > Spolek SOCKA