Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

  Adresa
  Hamplova

  Vzdělání

  11/2013 – Habilitace v oboru sociologie

  9/2006-9/2009 – Postdoktorská stáž, McGill University  (Montreal, Kanada)

  9/2004 – Ph.D. ze sociologie, FF UK

  9/1998 – Magistr ze sociologie a bohemistiky, FF UK

  Kariéra

  Od 1998 – Sociologický ústav AV ČR, vědecký pracovník

  Od 2009 – Filozofická fakulta UK (částečný úvazek), katedra sociologie

  Zahraniční stáže

  2009-2010 – McGill University, Department of Health and Social Policy (Laboratory for Life Histories and Health), částečný úvazek

  9/2006-9/2009 – Postdoktorská stáž, McGill University  (Montreal, Kanada)

  2002-2004 – Otto-Friedrich University, výzkumník (částečný úvazek), Department of Sociology (Globalife Project), částečný úvazek

  Publikace

   Odrážky:

  Závěrečné práce

   

  Úvod > Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.