Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

    Adresa
    Hamplova

    Vzdělání

    11/2013 – Habilitace v oboru sociologie

    9/2006-9/2009 – Postdoktorská stáž, McGill University  (Montreal, Kanada)

    9/2004 – Ph.D. ze sociologie, FF UK

    9/1998 – Magistr ze sociologie a bohemistiky, FF UK

    Kariéra

    Od 1998 – Sociologický ústav AV ČR, vědecký pracovník

    Od 2009 – Filozofická fakulta UK (částečný úvazek), katedra sociologie

    Zahraniční stáže

    2009-2010 – McGill University, Department of Health and Social Policy (Laboratory for Life Histories and Health), částečný úvazek

    9/2006-9/2009 – Postdoktorská stáž, McGill University  (Montreal, Kanada)

    2002-2004 – Otto-Friedrich University, výzkumník (částečný úvazek), Department of Sociology (Globalife Project), částečný úvazek

    Publikace

      Odrážky:

    Závěrečné práce

     

    Úvod > Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.