Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 111

Hamplova

Vzdělání

11/2013 – Habilitace v oboru sociologie

9/2006-9/2009 – Postdoktorská stáž, McGill University  (Montreal, Kanada)

9/2004 – Ph.D. ze sociologie, FF UK

9/1998 – Magistr ze sociologie a bohemistiky, FF UK

Kariéra

Od 1998 – Sociologický ústav AV ČR, vědecký pracovník

Od 2009 – Filozofická fakulta UK (částečný úvazek), katedra sociologie

Zahraniční stáže

2009-2010 – McGill University, Department of Health and Social Policy (Laboratory for Life Histories and Health), částečný úvazek

9/2006-9/2009 – Postdoktorská stáž, McGill University  (Montreal, Kanada)

2002-2004 – Otto-Friedrich University, výzkumník (částečný úvazek), Department of Sociology (Globalife Project), částečný úvazek

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Úvod > Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.