Doktorandi

Jitka Buriánková Disertace: Zdravý životní styl v české společnosti
  Tomáš Diviák Disertace: Criminal networks
Je členem katedry: web.
  Jan Drahoňovský Disertace: Svět vězňů v kontextu každodennosti: kvalitativní terénní studie založená na fenomenologickém pojetí člověka
Zaměření
Monika Fantová
Karel Hanuš Disertace: Soumrak sociálního státu? Předkrizové, krizové a postkrizové tendence sociálního státu ve Švédsku
  Veronika Hásová Disertace: Komunita a (ne)individualizovaný jedinec. Případ fanouškovství
Zaměření
Petr Holpuch
Kateřina Holubová Disertace: Kultura a národní identita v podmínkách procesu globalizace
Pavla Homolová Disertace: Legitimita institucí trestní spravedlnosti a kompliance se zákonem v české společnosti
Zaměření
 Alena Chrobáková Alena Chrobáková Disertace: Sociokulturní aspekty používání informačních a komunikačních technologií
Viktorie Kolínská Disertace: Možnosti evaluace NZDM
  Vítězslav Kremlík Disertace: Postnormální klimatologie a její konzervativní kritici
Zaměření
  Michaela Kudrnáčová Disertace: Reliability measurement in longitudinal surveys
Zaměření
  Eva Kyselá Disertace: Public responses to climate change mitigation policies
Je členkou katedry: web.
  Jaromír Mazák Disertace: Vnitřní život v organizacích sociálních hnutí
Je členem katedry: web.
Marta Musilová Disertace: Konstrukce symbolických hranic skrze materialitu domovů
  Kristína Papcunová Disertace: Konštrukcia feministického povedomia ako súčasť kolektívnej identity sociálneho hnutia
Zaměření
  Martina Pešková Disertace: Evaluace soudně uložených programů pro pachatele domácího násilí v českém prostředí
Zaměření
  Matouš Pilnáček Disertace: Struktura a obsah komunikace na zpravodajském serveru
Zaměření
Kristýna Pospíšilová Disertace: Ekvivalence měření v čase, nevyřešené metodologické otázky
Zaměření
 Výsledek obrázku pro vojtěch prokeÅ¡ Vojtěch Prokeš Disertace: Legitimizace moci Evropské unie
  Daniela Prokschová Disertace: Contextualizing Student Political Participation: Comparison of the Czech Republic and East and West Germany
Zaměření: web.
Mr Tomas Tom Rozbroj Je doktorandem La Trobe University v Melbourne, který na katedře dokončuje svou disertační práci o postojích k očkování. Více informací najdete na jeho profilu.
  Lucie Smolařová Disertace: Výzkum veřejného mínění a demokratizace společnosti
Zaměření
  Lucie Špráchalová Disertace: Sexuální subkultury v kontextu současné společnosti
Zaměření
  Paulína Tabery Disertace: Role nejbližšího sociálního okolí ve formování veřejného mínění
Zaměření: web.
Ivana Vranková Disertace: Non-respondenti ve výzkumných šetřeních
  Iva Zvěřinová Disertace: Spotřeba elektřiny v českých domácnostech
Zaměření: web.

 

Úvod > Doktorandi