Mgr. Petr Vidomus, Ph.D.

Profesní zaměření

V současnosti pracuji v Českém rozhlase a na katedře sociologie vyučuji kurs se zaměřením na sociální hnutí. Zabývám se teorii a výzkumem sociálních hnutí, mou specializací je problematika kontrahnutí a konzervativních hnutí, zejména antienvironmentalismu (klimaskepticismu). Zajímám se také o sociologii hudby (hlavně politické a sociální souvislosti jazzu 50. let).

Vyučované kurzy

Sociální hnutí a politika protestu

Vzdělání a zaměstnání

2002 – 2007 FF UP Olomouc, sociologie-mediální studia (Mgr.)
2008 – 2015 FF UK Praha, katedra sociologie (Ph.D.)
2011 – nyní Český rozhlas, redaktor

Publikace

Vidomus, P. 2018. Oteplí se a bude líp: Česká klimaskepse v čase globálních rizik. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Vidomus, P. 2013. Česká klimaskepse: Úvod do studia. Sociální studia 10 (1): 95‒127.
Vidomus, P. 2013. Kontrahnutí: Jak zabránit sociální změně. In: Šubrt, Jiří. Soudobá sociologie V. Praha: Karolinum. s. 387‒428.
Vidomus, P. 2011. Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 47 (2): 325‒359.

Příspěvky na konferencích

2017 – Mezi expertízou a aktivismem – zkušenosti z výzkumu českých klimaskeptiků (V. konference České asociace orální historie, MU Brno)

2017 – Herbert Ward, “The Other” Jazz Ambassador (Rhythm Changes Conference, Amsterdam, Conservatorium van Amsterdam)
2016 – Lekce ze studia „jiného“: zkušenosti z výzkumu českých klimaskeptiků (Kvalitativní metody ve výzkumu II, Jihočeská univerzita České Budějovice)

2013 – Klimatický skepticismus v ČR: kontrahnutí a jeho strategie (Česko-slovenská sociologická konference, FF UP Olomouc)

Výzkumné projekty

Císař, O., Hrubeš, M., Mazák, J., Navrátil, J., Vidomus, P. 2017. The Times They Are A-Changin‘: A Multidimensional Analysis of Czech Civil Society in Times of Transformation (Open Society Institute Budapest Foundation)

Úvod > Mgr. Petr Vidomus, Ph.D.