Jan Sládek, Ph.D.

Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 113

Profesní zaměření: historie sociálního myšlení, sociologie lidských sídel

Strukturovaný životopis a další informace viz http://honzasladek.cz.

Vzdělání a zaměstnání

2007-nyní Interní doktorandské studium, katedra sociologie FFUK
2001-2007 Katedra sociologie, FFUK, titul Mgr.
2009-2012 Tým socio-ekonomie bydlení, SoÚ AV ČR, stážista
2007-nyní Vyučující, katedra sociologie FFUK

Zahraniční akademické pobyty:

08/2009 ECPR Summer School, Ljubljana, letní škola sociologické metodologie
01-06/2007 Université Lumière Lyon 2, Francie, obor sociologie
01-06/2005 University of New Orleans, Louisiana, USA, obor sociologie

Účast na výzkumných projektech(výběr):

2013-2015 Světový projekt o Internetu – Česká republika II: Analýza sociálních a politických aspektů nerovného užívání Internetu. FFUK.

2009-2012 Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu. Akademie věd ČR

2009-2012 Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit. Akademie věd ČR

2008 „Češi a Češky na Internetu“, projekt financovaný MVČR, analýza dat a příprava závěrečné zprávy

2007 Spoluřešitel projektu „Efekty internetu: výzkum digital divide a proměny sociability v ČR“, hrazeno z prostředků na specifický výzkum FFUK

2006 Spoluřešitel výzkumného projektu „Podmínky ke studiu na FFUK“, hrazeno z prostředků na specifický výzkum FFUK

Při výuce dbám na maximální zapojení studentů do diskuse – a to jak v hodinách, tak v domácích úkolech. PV seminářích pak usiluji o to, aby studenti četli své práce mezi sebou a dostali tak kolegiální reakce. Na základě vlastních zkušeností se snažím o to, aby studenti získali zkušenost s používáním angličtiny v akademickém životě. Na základě profesního života svých kolegů, ale i rozhovorů s lidmi z komerční i akademické sféry, vím, že katedra může nabídnout studentům kvalitní profesní rozvoj. Snažím se tomu přispět.

Rozvrh

Publikace

  • Pixová M., Sládek J.: Touristification and awakening civil society in post-socialist Prague. In Colomb C., Novy J.: Protest and Resistance in the Tourist City. London, Routledge, 2016, s. • p. 73-89. ISBN 978-1-138-85671-4.
  • Sládek J., Podaná Z.: Češi a bydlení v roce 2007 v datech z výzkumu Eurequal. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, č. • no. 2011, s. • p. 69-84. ISSN 0567-8293.

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Jan Sládek, Ph.D.