Zadávání závěrečných prací

Rámcový postup zadání práce:

  1. Student ve spolupráci s vedoucím práce připraví projekt práce dle náležitostí (viz také Průvodce).
  2. Vedoucí práce vypíše téma v SIS, zkopíruje do něj připravený projekt a přihlásí k tématu studenta (viz návod níže).
  3. Sekretariát katedry (Ing. Kuchařová) téma práce schválí a práci zadá přihlášenému studentovi.
  4. Sekretariát katedry vytiskne zadání práce a připraví jej vedoucímu práce k podpisu.
  5. Vedoucí práce vytištěné zadání podepíše a ponechá na sekretariátu.
  6. Sekretariát předloží zadání k posouzení vedoucímu katedry a v případě schválení jej odešle na Studijní oddělení.
  7. Studijní oddělení zadání potvrdí.

Návod na zadání práce v SIS:

1) V SIS otevřete modul „Studentské a závěrečné práce“:

2) V modulu zvolte záložku „Nová práce“:

3) Při založení nové práce vyplňte téma práce (nikoliv název – ten můžete upřesnit až po zadání práce, a to kdykoliv až do odevzdání práce – téma práce je širší a umožňuje změnu názvu práce v jeho rámci). Dále zadejte téma práce v anglickém jazyce, klíčová slova v češtině a angličtině, jazyk a typ práce.

4) Po zadání typu práce se aktualizuje formulář a bude možné zadat zájemce:

5) Dále zadejte obory práce (vizte další krok). Při volbě oborů se otevře vyskakovací okno – v něm vybírejte obor podle oboru studenta!

A) Obor práce:

B) Obor práce SIMS

5) Doplňte projekt do Zásady pro vypracování práce (anotace) a dále Seznam odborné literatury.

6) Uložte.

7) Vyčkejte zprávy od Ing. Kuchařové.

Úvod > Rozvrh a předměty > Státnice > BP a DP > Zadávání závěrečných prací