Zadávání závěrečných prací

Rámcový postup zadání práce:

  1. Student ve spolupráci s vedoucím práce připraví projekt práce dle náležitostí (viz také Průvodce).
  2. Vedoucí práce vypíše téma v SIS, zkopíruje do něj připravený projekt a přihlásí k tématu studenta (viz návod níže). Do kolonky anotace, kam kopírujete text projektu, prosím zkopírujte i zamýšlený název práce. Formulář totiž obsahuje pouze kolonku pro téma, nikoliv pro název. Ta se zobrazí až administrátorovi po schválení – administrátor tak může název práce z textu anotace pohodlně zkopírovat a zadání tak bude kompletní.
  3. Eva Richter zkontroluje náležitosti projektu (viz bod 1) a v případě, že je projekt dostatečně konkrétní a kvalitní, schválí zadání práce v SIS. Protože je kontrolována kvalita projektu, může se stát, že bude projekt vrácen k přepracování či doplnění a samotné schválení může trvat několik dní. Proto nedoporučujeme zadávat práce na poslední chvíli!
  4. Po schválení Evou Richter schvaluje zadání práce v SIS ještě vedoucí katedry. Teprve na termín schválení vedoucí katedry je vázán začátek půlroční lhůty, která musí uběhnout mezi zadáním práce a obhajobou. Zadávání do SIS proto začněte včas!

Návod na zadání práce v SIS:

1) V SIS otevřete modul „Studentské a závěrečné práce“:

2) V modulu zvolte záložku „Nová práce“:

3) Při založení nové práce vyplňte téma práce (nikoliv název – ten můžete upřesnit až po zadání práce, a to kdykoliv až do odevzdání práce – téma práce je širší a umožňuje změnu názvu práce v jeho rámci). Dále zadejte téma práce v anglickém jazyce, klíčová slova v češtině a angličtině, jazyk a typ práce.

 

 

4) Po zadání typu práce se aktualizuje formulář a bude možné zadat zájemce:

5) Dále zadejte obory práce (vizte další krok).

Při volbě oborů (kliknutí na ikonku lupy) se otevře vyskakovací okno – v něm vybírejte obor podle oboru studenta!

5) Doplňte projekt do Zásady pro vypracování práce (anotace) a dále Seznam odborné literatury.

Jiné kolonky není potřeba vyplňovat!

6) Uložte.

Úvod > Rozvrh a předměty > Státnice > BP a DP > Zadávání závěrečných prací