Zadávání závěrečných prací

Rámcový postup zadání práce:

  1. Student ve spolupráci s vedoucím práce připraví projekt práce dle náležitostí (viz také Průvodce).
  2. Vedoucí práce vypíše téma v SIS, zkopíruje do něj připravený projekt a přihlásí k tématu studenta (viz návod níže).
  3. Eva Richter zkontroluje náležitosti projektu (viz bod 1) a v případě, že je projekt dostatečně konkrétní a kvalitní, schválí zadání práce v SIS. Protože je kontrolována kvalita projektu, může se stát, že bude projekt vrácen k přepracování či doplnění a samotné schválení může trvat několik dní. Proto nedoporučujeme zadávat práce na poslední chvíli!
  4. Vedoucí práce vytiskne zadání práce ze SIS (popř. poprosí Ing. Kuchařovou o jeho vytištění) a podepsané je odevzdá na sekretariát katedry.
  5. Sekretariát předloží zadání k posouzení vedoucímu katedry a v případě schválení jej odešle na Studijní oddělení.
  6. Studijní oddělení zadání potvrdí.

Návod na zadání práce v SIS:

1) V SIS otevřete modul „Studentské a závěrečné práce“:

2) V modulu zvolte záložku „Nová práce“:

3) Při založení nové práce vyplňte téma práce (nikoliv název – ten můžete upřesnit až po zadání práce, a to kdykoliv až do odevzdání práce – téma práce je širší a umožňuje změnu názvu práce v jeho rámci). Dále zadejte téma práce v anglickém jazyce, klíčová slova v češtině a angličtině, jazyk a typ práce.

 

 

4) Po zadání typu práce se aktualizuje formulář a bude možné zadat zájemce:

5) Dále zadejte obory práce (vizte další krok).

Při volbě oborů (kliknutí na ikonku lupy) se otevře vyskakovací okno – v něm vybírejte obor podle oboru studenta!

 

5) Doplňte projekt do Zásady pro vypracování práce (anotace) a dále Seznam odborné literatury.

Jiné kolonky není potřeba vyplňovat!

6) Uložte.

7) Vyčkejte automatické zprávy ze SIS o potvrzení zadání práce.

Úvod > Rozvrh a předměty > Státnice > BP a DP > Zadávání závěrečných prací