Letní sociologická semestrálka

Již tradiční setkání nad aktuálním výzkumem doktorandů a akademiků z Katedry sociologie proběhne konečně prezenčně

2. června 2022 od 17:00

v místnosti P104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Prezentovat budou tentokrát studenti vyšších ročníků doktorského studia výstupy svých disertací:

 

Globální obrana planety před asteroidy?

Petr Boháček

Existuje funkční globální systém pro řešení společných hrozeb? Má lidská společnost nějaké mechanismy a principy pro jejich řešení? Na tyto otázky se snažím odpovědět na příkladu planetární obrany a skrze optiku teorií kosmopolitismu a sociálních systémů.

 

Mezigenerační finanční transfery a nepřímá reciprocita: faktory ovlivňující reprodukci vlastnictví jako právního důvodu užívání v ČR

Petr Sunega

S využitím dat z druhé vlny panelového šetření českých domácností se pokusím demonstrovat, že mezigenerační finanční transfery jsou jedním z dominantních mechanismů reprodukce vlastnictví jako právního důvodu užívání v ČR. Potomci vlastníků mají mnohem menší šanci, že se rovněž stanou vlastníky, pokud nedostanou finanční transfer od rodičů. Pokusím se ukázat, že pravděpodobnost, že dospělé dítě získá finanční transfer od rodičů a jeho výše, jsou ovlivněny (a) mírou socializace v rodině, (b) skutečností, zda jeho rodiče v minulosti obdrželi finanční transfer od svých rodičů a jeho výší. Dosažená zjištění mohou mít závažné dopady na trh s bydlením a sociální nerovnosti.

 

Framework pro měření postojů k environmentálním politikám

Aleš Vomáčka

Představení první verze obecného frameworku na měření postojů k environmentálním politikám, založeného na rešerši již existujících dílčích studií na toto téma. Tento Framework by měl sloužit ke konsolidaci používaných měřících nástrojů a k lepšímu pochopení podstaty měřených postojů.

 

ZRUŠENO: Úspěšnost a selhávání odsouzených zařazovaných do vězeňských programů cílených na snižování rizik: Průběžné výsledky

Martina Novopacká

Prezentace vychází z výzkumu předpokladů úspěšnosti a selhávání odsouzených zařazovaných do vězeňských programů orientovaných na snižování rizik odsouzených. Cílem je shrnout průběžné výsledky úspěšnosti odsouzených ve vězeňských programech a vztáhnout je k vybraným individuálním charakteristikám získaných z vězeňských databází.

Úvod > Aktuálně > Letní sociologická semestrálka