Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Kontaktní osobou pro agendu studia v zahraničí je dr. Jan Sládek.

Základní i podrobnější informace o možnostech studia v zahraničí přehledně poskytuje i Zahraniční oddělení FF UK.

Přihlášky v rámci programu Erasmus se podávají pomocí Webových aplikací UK.

Dr. Charles Mark Scholarship in Third World Sociology

Zkušenosti vyjíždějících studentů (prezentace ze Zahraničení):

Uznávání předmětů ze zahraničních stáží

Základní principy uznávání:

Uznávány jsou předmět povinné (PP), povinně-volitelné (PVP) a volitelné (VP). PP a PVP jsou uznávány v podobě, v jaké jsou vypisovány na UK, tedy včetně atestací a kreditů. Výsledek atestace je převáděn z mezinárodních stupňů ECTS na domácí škálu:

 ECTS  A B C D E F
 Domácí  1 2 2 2 3 4

V případě VP jsou uznávány pouze kredity bez atestací (do SIS bude zapsána celáPokud není dostupné hodnocení v ECTS, uváží koordinátor ekvivalent zahraniční známky dle podobného principu normálního roložení.

1) Výjezdy přes Erasmus

Studenti odevzdávají Learning Agreement ještě před odjezdem, kde již vypisují povinné a povinně-volitelné (VSA a výběrovky) předměty, které si chtějí necha uznat. Ty si také v období zápisu zapíší do SIS.

Po návratu předají katedernímu koordinátorovi (dr. Sládek) kopie Learning Agreement(příp. společně s Changes to the Original Learning Agreement) a Transcript of Records ze zahraniční univerzity (potvrzení o absolvování předmětů a získání kreditů ETCS). Koordinátor po schválení uznání předmětů předá dokumenty tajemnici, která atestace zapíše. Ekvivalentní předměty na FF jsou uznány tak, jak jsou vypsány dle studijních plánů, tj. s kredity dle plánu, nikoliv s kredity ze zahraniční univerzity.

V případě volitelných předmětů se schvalují pouze kredity (bez ekvivalentů předmětů na FF), a to buď v rámci Learning Agreement (studenti do kopie, kterou předají koordinátorovi, dopíší „VP“ k předmětům, které chtějí takto uznat) nebo na základě doplňujícího výpisu předmětů. Rovněž pokud nakonec student absolvoval jiné předměty než ty, které byly schváleny v Learning Agreement, podává koordinátorovi doplňující výpis s návrhem ekvivalentů (musí z něj být jasné, jaké jsou zvolené ekvivalenty). Využít k tomu může přílohy k žádosti o uznání předmětů (viz bod 2).

2) Výjezdy v rámci jiných smluv či fondů (vč. free movers)

Studenti vyplňují univerzální žádost a její přílohy pro uznání předmětů a tuto žádost podávají na SO, které ji vyřídí. Formuláře na stránkách SO.

V případě dotazů ohledně procesu uznávání se obracejte na Evu Kyselou.

Úvod > Rozvrh a předměty > Studium v zahraničí