Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Kontaktní osobou pro agendu studia v zahraničí je Eva Richter.

Základní i podrobnější informace o možnostech studia v zahraničí přehledně poskytuje i Zahraniční oddělení FF UK.

Přihlášky v rámci programu Erasmus se podávají pomocí Webových aplikací UK.

Aktuální smlouvy Erasmus+
 • University of Hamburg
 • Paris Institute of Political Studies (Sciences Po)
 • University of Derby
 • University of Lisboa
 • University of Lucerne
 • University of Granada
 • Bremen University

Je možné se hlásit i do fakultních smluv:

 • Utrecht University
 • University of Regensburt
 • Univerzita v Bratislavě

a smluv 4EU:

 • University of Milan
 • University of Warsaw
 • University of Copenhagen
 • Heidelberg University
 • Sorbonne University
Dr. Charles Mark Scholarship in Third World Sociology

V rámci spolupráce s univerzitou v Massachusetts Amherst vypisuje Katedra sociologie FF UK jednou za dva roky výběrové řízení na stipenda dr. Charlese Marka v oblasti sociologie třetího světa.

Stipendium je udělováno jednou za dva roky vybranému studentovi nebo studentce Katedry sociologie FF UK na magisterském či doktorském stupni na jednosemestrální nebo dvousemestrální studijní pobyt na University of Massachusetts Amherst. Při obsazování místa bude preferováno tematické zaměření na sociologii třetího světa, není ovšem podmínkou.

V rámci stipendia jsou hrazeny veškeré výdaje ze strany hostitelské univerzity do výše uvedené v podmínkách. Základní informace o povaze stipendia naleznete zde.  S dotazy se prosím obracejte na Evu Richter.

Zkušenosti vyjíždějících studentů (prezentace ze Zahraničí):

Mapa výjezdů:

Uznávání předmětů ze zahraničních stáží

Základní principy uznávání:

Uznávány jsou předmět povinné (PP), povinně-volitelné (PVP) a volitelné (VP). PP a PVP jsou uznávány v podobě, v jaké jsou vypisovány na UK, tedy včetně atestací a kreditů. Výsledek atestace je převáděn z mezinárodních stupňů ECTS na domácí škálu:

 ECTS  A B C D E F
 Domácí  1 2 2 2 3 4

V případě VP jsou uznávány pouze kredity bez atestací (do SIS bude zapsána celáPokud není dostupné hodnocení v ECTS, uváží koordinátor ekvivalent zahraniční známky dle podobného principu normálního roložení.

1) Výjezdy přes Erasmus

Studenti odevzdávají Learning Agreement ještě před odjezdem, kde již vypisují povinné a povinně-volitelné (VSA a výběrovky) předměty, které si chtějí necha uznat. Ty si také v období zápisu zapíší do SIS.

Po návratu předají katedernímu koordinátorovi (Eva Richter) kopie Learning Agreement(příp. společně s Changes to the Original Learning Agreement) a Transcript of Records ze zahraniční univerzity (potvrzení o absolvování předmětů a získání kreditů ETCS). Koordinátor po schválení uznání předmětů předá dokumenty tajemnici, která atestace zapíše. Ekvivalentní předměty na FF jsou uznány tak, jak jsou vypsány dle studijních plánů, tj. s kredity dle plánu, nikoliv s kredity ze zahraniční univerzity.

V případě volitelných předmětů se schvalují pouze kredity (bez ekvivalentů předmětů na FF), a to buď v rámci Learning Agreement (studenti do kopie, kterou předají koordinátorovi, dopíší „VP“ k předmětům, které chtějí takto uznat) nebo na základě doplňujícího výpisu předmětů. Rovněž pokud nakonec student absolvoval jiné předměty než ty, které byly schváleny v Learning Agreement, podává koordinátorovi doplňující výpis s návrhem ekvivalentů (musí z něj být jasné, jaké jsou zvolené ekvivalenty). Využít k tomu může přílohy k žádosti o uznání předmětů (viz bod 2).

2) Výjezdy v rámci jiných smluv či fondů (vč. free movers)

Studenti vyplňují univerzální žádost a její přílohy pro uznání předmětů a tuto žádost podávají na SO, které ji vyřídí. Formuláře na stránkách SO.

V případě dotazů ohledně procesu uznávání se obracejte na Evu Richter.

Úvod > Rozvrh a předměty > Studium v zahraničí