Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.

Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.

Funkce
  • vedoucí (vedoucí) - Katedra sociologie
Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 110

Vyučované kurzy
Analýza dat v SPSS I a II
Seminář ke statistice 2 v SPSS
Zpracování sociologických dat
Chapters on social deviance
Introduction to criminology
Výběrové semináře k vícerozměrným statistickým metodám a k sociálním deviacím
Garantka odborných praxí

Profesní zaměření
Sociální deviace & kriminologie (delikvence a viktimizace mládeže, domácí násilí, stalking, vězeňství aj.)
Kvantitativní metodologie, analýza dat

Životopis
od 2008 asistentka/odborná asistentka katedry sociologie FF UK
2005-2011 doktorské studium sociologie, FF UK
1998-2005 magisterské studium logika-sociologie, FF UK

Účast na výzkumných projektech
– Předpoklady úspěšnosti a selhávání odsouzených zařazovaných do vězeňských programů cílených na snižování rizik (ROOT ´20); TA ČR (2020-2023)
– Intimate partner violence: Different conditions, measures and views; GA ČR (2018-2021)
– Metodika hodnocení odsouzeného Vězeňskou službou ČR pro účely rozhodování soudu o podmíněném propuštění; TA ČR (2016-2017)
– Viktimizace mládeže: Prevalence, formy a sociální souvislosti; GA ČR (2014-2017)
– Mezinárodní self-reportový výzkum delikvence mládeže ISRD-2, ISRD-3 (od r. 2006)
– Intimate partner violence: Follow-up research to IVAWS 2003; GA ČR (2012-2014)
– Efektivní strategie prevence zneužívání alkoholu u mládeže v Evropě; 7th FP (2010-2012)
– Prevence přeshraniční kriminality spojené se sexuálním průmyslem; AGIS (2005-2007)
– Mezinárodní výzkum násilí na ženách IVAWS; GA ČR (2003-2004)

Zahraniční stáže
– University of New Hampshire, Crimes Against Children Research Centre; Fulbright fellowship (září 2018 – únor 2019)
– Universität Hamburg (duben – srpen 2008)
– University of New Orleans (srpen 2004 – červen 2005)
– Jagellonská univerzita v Krakově (říjen – listopad 2002)

Rozvrh

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.