Ocenění

Ocenění

Naši studenti všech úrovní i programů se často zapojují do vědecké práce na běžících projektech katedry, zároveň ale úspěně realizují projekty vlastní, financované fakultou, univerzitou i dalšími formami.

Cena Edvarda Beneše za sociologii (1. místo)  a 1. místo v Czech Envi Thesis za rok 2023 za bakalářskou práci Jany Spurné: Typy plýtvání potravinami v českých domácnostech (v repozitáři zde)

Excellence Award (mimořádně cenný projekt) pro tým UK s naší studentkou Johanou Němečkovou za rok 2023 ve finále mezinárodní soutěže Map the System pořádané Oxfordem.

Cena Edvarda Beneše za rok 2018 sociologii (1. místo) za diplomovou práci Zuzany Ehrlichové: Jak uchazeči volí vysokou školu? Aplikace Conjoint analýzy

Cena Edvadra Beneše za sociologii (1. místo) za diplomovou práci Tomáše Diviáka: Pavučiny zločinu: Korupce v perspektivě analýzy sociálních sítí. (v repozitáři zde)

Cena Jana Palacha za rok 2014 za diplomovou práci Michaely Röschové: Metodologické problémy self-reportových studií: Techniky znáhodněné odpovědi a crosswise model ve studiu kriminality a delikvence. (v repozitáři zde)

Cena Jana Palacha za rok 2013 za bakalářskou práci Tomáše Diviáka: Vztahy globálních měst optikou analýzy sociálních sítí. (v repozitáři zde)

Cena Edvarda Beneše 2013  (2. místo) za diplomovou práci Michaely Šimečkové Teorie veřejného mínění devatenáctého století ve světle současnosti.

 

Úvod > Projekty > Ocenění