Ocenění

Ocenění

Naši studenti všech úrovní i programů se často zapojují do vědecké práce na běžících projektech katedry, zároveň ale úspěně realizují projekty vlastní, financované fakultou, univerzitou i dalšími formami.

Cena Edvadra Beneše za sociologii (1. místo) za diplomovou práci Tomáše Diviáka: Pavučiny zločinu: Korupce v perspektivě analýzy sociálních sítí. (v repozitáři zde)

Cena Jana Palacha za rok 2014 za diplomovou práci Michaely Röschové: Metodologické problémy self-reportových studií: Techniky znáhodněné odpovědi a crosswise model ve studiu kriminality a delikvence. (v repozitáři zde)

Cena Jana Palacha za rok 2013 za bakalářskou práci Tomáše Diviáka: Vztahy globálních měst optikou analýzy sociálních sítí. (v repozitáři zde)

Cena Edvarda Beneše 2013  (2. místo) za diplomovou práci Michaely Šimečkové Teorie veřejného mínění devatenáctého století ve světle současnosti.

Cena MP 2012 vysledky za článek Mgr. Evy Moravcové Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu. Data a výzkum – SDA Info, 2012 (2). (dostupné zde)

Stipendium Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky

Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.:  „Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu“ (disertační práce); 2009 – 2011.

+ Cena Milana Sojky za nejlepší publikaci NÚJH za rok 2011

Úvod > Projekty > Ocenění