Projekty

Katedra sociologie FFUK se orientuje převážně na projekty vědecké povahy, a to včetně účasti na mezinárodním výzkumu. Pracoviště tak může studentům nabídnout spoluúčast na řešení jednotlivých projektů. Studenti se také mohou stát řešiteli vlastních projektů v rámci interních grantů FFUK.

Na úseku spolupráce se státními orgány a institucemi dominuje spolupráce s MV ČR, pro něž byly zpracovány informace z výsledků výzkumu postojů veřejnosti ke kriminalitě. V poslední době k tomu přistupuje spolupráce s Probační a mediační službou ČR. Oblast aplikovaného výzkumu reprezentují velký výzkum postojů zaměstnanců a organizační kultury ČEZ, a.s. (2002-04), výzkum spokojenosti zaměstnanců Škoda-Auto, výzkumy ve zdravotnických zařízeních nebo pro magistrát hl.m. Prahy (problém korupce).

V rámci fakultního portfolia služeb a investičních příležitostí nabízíme analýzy, evaluační materiály, expertizy, odborná stanoviska, konzultace a supervize v následujících oblastech:

 • sociální výzkum jako takový, tj. metodologická řešení, analýza dat a supervize průběhu
 • socioekonomická evaluace projektů, intervencí a efektů
 • sociologie práce a organizací, tj. v oblastech organizačního rozvoje, personálního managementu, vzdělávání
 • bezpečnost a sociálně rizikové jevy jako kriminalita, závislosti, delikvence mládeže atd.
 • politický výzkum a průzkum veřejného mínění

V rámci našich řešení angažujeme experty se specializacemi jako sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, demografie či metodologie sociálních výzkumů.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

Dotazování absolventů FF UK

Na podzim 2017 provedl tým katedry sociologie první dotazování absolventů fakulty. Kompletní zprávu si můžete prohlédnout a přečíst zde.

Projekt Kompetenční centrum IBM při Katedře sociologie FF UK

V letech 2014-2015 probíhal na Katedře projekt Kompetenční centrum IBM. Projekt se zaměřoval na rozvoj badatelského potenciálu začínajících vědců. V rámci projektu probíhala mj. spolupráce katedry s Policejní akademií. Hlavním textovým výstupem projektu je studie  Využití analýzy sociálních sítí ve vyšetřování.

Projekt Trendy Česka

Od roku 2014 probíhá na Katedře dlouhodobá spolupráce s Českou televizí na výzkumu politických preferencí a politického klimatu v ČR. Více se můžete dočíst zde nebo zde. Průběžné reporty z výzkumu jsou publikovány na webu České televize zde. Další texty prezentující data z výzkumu jsme publikovali např. zde, zde nebo zde. Kontaktní osobou pro projekt je Jaromír Mazák.

Grantové projekty

 • Grant MV ČR 1998-2000 – J.Buriánek: Bezpečnostní rizika – pojem, fakta, politiky
 • GAČR 403/98/0395 – J. Buriánek: Postoje veřejnosti ke kriminalitě a relativní sociální deprivace.
 • GAČR 403/031472 – J. Buriánek: Mezinárodní výzkum násilí na ženách
 • MŠMT-INGO LA 174 – R. Růžička: Činnost člena výborů RC 04 a 10 Mezinárodní sociologické asociace: výzkum souvislostí procesů vzdělávání a participace.
 • Social Inequality and Why It Matters for the Economic and Democratic Development of Europe and Its Citizens. Post-Communist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective (Doc. Jiří Buriánek, Csc.; Evropská komise/FP6)
 • The International Self-Report Study on Violent Behaviour, Attitudes and Victimization among Youth (doc. Jiří Buriánek, Csc.; Evropská komise/Daphne)
 • Grenzüberschreitende Kriminalitätsprävention im Umfeld der Sexindustrie – Polen, Tschechische Republik und Deutschland (Doc. Jiří Buriánek, Csc.; AGIS)

Projekty GAUK

Non-respondenti a jejich vliv na reprezentatitivitu výzkumných šetření
Mladí lidé a politika napříč hranicemi: Jak a proč se čeští a němečtí studenti angažují v politice?
Klíčové faktory pro úspěšné vystoupení z dlouhodobého bezdomovectví
Politický nepotismus: Vztah mezi volebním výsledkem a výkonem propojených firem
Sociální hnutí v České republice a jejich vnitřní organizace
Specifika delikvence mládeže: komparativní analýza výskytu, příčin a možností prevence delikventního chování mládeže
Pluralita identit československých Židů v zahraničí a její narativní vyjádření
Komparativní analýza agroturistiky v České republice a Spolkové republice Německo
 • Narcismus a partnerské násilí u mladých lidí (Mgr. František Bartoš; GAUK)
 • Politické probuzení islámu. Ke kořenům vzestupu islamistických hnutí a radikalizace Blízkého východu. (Mgr. Karel Černý; GAUK)
 • Veřejné mínění o trestném činu vraždy (Mgr. Jaroslava Hrabětová; GAUK)
 • Diskursivní analýza objektivizace zvířat v České republice (Mgr. Tereza Vandrovcová; GAUK)
 • GA UK 311/1998 – R. Růžička: Životní strategie a profesní kompetence učitele v multikulturní dynamice společnosti. Základní výzkumná zpráva:\“Český učitel: občan a profesionál v procesech celospolečenské změny\“. Praha: Univerzita Karlova v Praze -Filozofická fakulta 2001 (142 stran, bez příloh 83)
 • GA UK 339/98 – J. Buriánek: Kognitivní přístup – výzva pro sociologický výzkum deviace.

Interní projekty FF UK

Ivana Vranková Metody zvyšování návratnosti on-line dotazníkových šetření 2017
Matouš Pilnáček Struktura komunikační sítě s negativními vazbami 2017
Tomáš Diviák Sítě organizovaného zločinu 2017
Kateřina Holubová Význam periodika AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica v dějinách české sociologie a zpřístupnění jeho obsahu 2016
Kristýna Chábová Jak ovlivňuje příjmová nerovnost úroveň korupce v postkomunistických evropských státech? 2016
Petr Cupal Institut profesionálního rodičovství v kontextu východoslovenských romských osad 2013
Blanka Jirkovská Pohled pracovníků v pečovatelských službách na jejich podporu zdraví 2013
Kateřina Šámalová Motivace a úspěšnost studentů se zdravotním postižením na vysoké škole 2013
Petr Vidomus Česká klimaskepse – kvalitativní výzkum 2013
Jiřina Avukatu Analýza krajně pravicové scény na Internetu – SNA přístup 2012
Jakub Mlynář Konflikt identit v zrcadle autobiografického výzkumu: skupinové identity českých a slovenských Židů a jejich reflexe v životopisném vyprávění 2012
Karel Černý Arabské jaro: Nerovnoměrná modernizace a politické probuzení Blízkého východu 2011
Blanka Jirkovská Výzkum motivačních faktorů a ovlivnění pracovního výkonu u pracovníků SZP v regionální nemocnici 2010

 

 

Úvod > Projekty