Rozvrh a předměty

V AR 18/19 pokračuje rekonstrukce učeben v Celetné 13. Výuka bude probíhat v jiných učebnách v Celetné 20 i v dalších objektech FF UK (např. Hybernská).

Rozvrh na letní semestr 2019 (aktualizace 19/2/2019)

Rozvrhy podle studijních plánů (pro plány SOC od 2011, SOEK od 2009 a nMgr od 2011) naleznete i na rozvrhovém portálu FF

Přehled povinných kurzů (PP) na LS 2018/2019
Přehled povinně-volitelných a volitelných kurzů na LS 2018/2019

Změny ve studijních plánech od AR 2018/2019 a 2017/2018:

Pro první ročníku budou v AR 2017/2018 zavedeny upravené studijní plány. Změny se v některých případech dotknou i studentů starších ročníků, kteří však nadále studují podle svých původních plánů.

Předměty Úvod do terénního výzkumu a seminář Kvalitativní výzkum v praxi budou vyučovány až v LS 2019/2020, tedy dle studijních plánů ve 3. ročníku studia.

Podrobnější informace získáte na sociologie.ff.cuni.cz/zmeny.

Úvod > Rozvrh a předměty