Rozvrh a předměty

V AR 17/18 dochází k rekonstrukci učeben v Celetné 13. Výuka bude probíhat v jiných učebnách v Celetné 20 i v dalších objektech FF UK (např. Hybernská).

Rozvrh na LS 2017/2018

Rozvrhy podle studijních plánů (pro plány SOC od 2011, SOEK od 2009 a nMgr od 2011) naleznete v budoucnu i na rozvrhovém portálu FF

Přehled povinných kurzů (PP) na LS 2017/2018

Předběžný přehled povinně volitelných kurzů (PVP) vypisovaných v LS 2017/2018 (k datu 8.2.2018)

Změny ve studijních plánech od AR 2017/2018:

Pro první ročníku budou v AR 2017/2018 zavedeny upravené studijní plány. Změny se v některých případech dotknou i studentů starších ročníků, kteří však nadále studují podle svých původních plánů.

Podrobnější informace získáte na sociologie.ff.cuni.cz/zmeny.

Úvod > Rozvrh a předměty