Mgr. Jiří Boháček, Dr.

Absolvent katedry sociologie FF UK Praha, zaměření na strategický marketing, marketingový výzkum, sociologické teorie a textovou lingvistiku, Roku 1998 absolvoval doktorandské studium na katedře sociologie FF UK Praha

Na katedře sociologie FF UK Praha se věnuje problematice politického marketingu a ideologie.

Přednáší na VŠE Praha, VŠEM Praha předměty Strategický marketing, Marketingový výzkum, Mezinárodní marketing, Reklama a marketingová komunikace
Sociologie, Sociologie řízení, Spotřební chování

Zabývá se sociologickými a marketingovými výzkumy, působí jako poradce výzkumné agentury IPSOS a společnosti ŠkodaAuto. Působí jako předseda Klubu společenských věd. Účastní se mezinárodních výzkumných projektů (2017 – Mapping of radical left actors in the Czech Republic).

Vybrané publikace

  • Boháček, J. a kol. Výzvy marketingu v současné krizi. 1. vyd. Praha: Adart, 2013. 165 s. ISBN 978-80-904645-7-5.
  • Boháček, J. Vliv produktových inovací na inovativní image značek piva v České republice Ekonomické listy. VŠEM. Praha 2/2014. s.37-47. ISSN 1804-4166.
  • Boháček, J. Spokojenost Čechů jako účastníků domácího cestovního ruchu. Ekonomické listy. VŠEM. Praha 2/2015. s.3-24. ISSN 1804-4166.
Úvod > Mgr. Jiří Boháček, Dr.