Magisterské

Přihlášení k SZZk probíhá přes SIS. Fakulta připravila pro studenty přehledný manuál přihlášení k SZZk i k vkládání závěrečných prací do SISu.

 

Předměty magisterské zkoušky
povinné předměty Obhajoba diplomové práce

Volitelná sociologická aplikace
(nemusí jít o absolvovanou VSA)
a) Sociologie veřejného mínění
b) Sociologie managementu – Organizační rozvoj
c) Sociologie práce
d) Politická sociologie
e) Sociologie kultury a masové kultury
f) Sociální deviace
g) Sociologie rodiny
h) Sociologie lidských sídel

Konkrétní organizace ústní zkoušky:

  1. studenti se dostaví na katedru sociologie v hodinu uvedenou v harmonogramu jako „začátek přípravy“,
  2. vylosují si z každého předmětu jednu otázku (tj. celkem 3 otázky),
  3. poté mají 45 minut na přípravu odpovědí,
  4. při samotné zkoušce si zpravidla studenti sami zvolí pořadí, v jakém budou odpovídat na jednotlivé otázky – na odpověď na jednu otázku se počítá zhruba s 15 minutami.

Seznam otázek povinných předmětů k magisterským závěrečným zkouškám

Soudobé sociologické teorie
Metody a techniky sociologického výzkumu (od června 2015)
Metody a techniky sociologického výzkumu (do ledna 2015)

Volitelné sociologické aplikace

Sociologie veřejného mínění
Sociologie managementu - Organizační rozvoj (OD)
Sociologie práce
Politická sociologie
Sociologie kultury a masové kultury
Sociální deviace
Sociologie rodiny
Sociologie lidských sídel
Úvod > Rozvrh a předměty > Státnice > Magisterské