Publikace

Nakladatelství Karolinum zpřístupnilo online kompletní archiv čísel recenzovaného časopisu AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica, jehož vydávání katedra zajišťuje.

Pojednání o tomto časopise si můžete přečíst online v časopise Naše společnost:
Holubová, K., Javůrková, A., Mlynář, J., Topinková, R. (2017). Nenápadný dokument o české sociologii: Periodikum AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica, jeho rysy a proměny. Naše společnost 15(2), 31-50.

Monografie členů katedry (výběr)
Odborné články členů a studentů katedry (výběr)
Vyhledávání publikací jednotlivých pracovníků katedry je možné přes rozhraní systému OBD.

 

Konference

Sociologická setkávání

Ve dnech 1.–3. 2. 2017 proběhla na Filozofické fakultě UK doposud největší česká sociologická konference s názvem Sociologická setkávání. Výroční konferenci České sociologické společnost pořádala Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Konference se svou velikostí přes 300 účastníků řadí mezi největší odborná setkání v historii Filozofické fakulty UK i české sociologie. Poskytla prostor pro setkání sociologů a socioložek z institucí různého druhu a nejrůznějších tematických nebo metodologických orientací. V rámci programu se tak setkávala oblast akademické sociologie kateder, odborných ústavů a center, výzkumů soukromých organizací i mezioborových projektů příbuzných sociálně-vědních oborů. V rámci společenského večera proběhla také diskuse vedoucích a studentských zástupců všech kateder sociologie v ČR o směřování české sociologie a její výuky. Konference tak nabídla široký přehled o současné české sociologii a aktuálních sociologických výzkumech, vnesla na stůl řadu témat zajímavých i pro širší veřejnost a nebývalou pozornost jí proto věnovala i media, zejména České televize, Český rozhlas ČTK a další (výběr zde).

Na Sociologických setkáváních zaznělo ve 30 odborných panelech celkem 132 příspěvků českých sociologů a socioložek. Jako hlavní řečníci s plenárními přednáškami vystoupili dva sociologové světového formátu, prof. Ilja Šrubař z univerzity v Kostnici a prof. Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu.

V průběhu tří dnů se zde potkávalo celkem 302 účastníků z více než 80 institucí z celé České republiky; na Facebooku událost sledovalo téměř 500 lidí a konferenční stránky zaznamenaly podobný počet unikátních přístupů. Konference také účastnilo téměř 90 studentů a studentek magisterského nebo bakalářského stupně studia a také 71 doktorandů a doktorandek.

Prezentace z odborných příspěvků, jejichž autoři a autorky souhlasili s uveřejněním, jsou dostupné na stránkách konference, a to vždy u příslušného příspěvku.

Fotografie z průběhu konference i společenského večera jsou dostupné ve fotogalerii na stránkách konference.

Webové stránky konference: http://css2017.ff.cuni.cz/

Česká sociologická společnost: Facebook.

Další konference

V září 2014 katedra s velkým úspěchem organizovala The 14th Annual Conference of the European Society of Criminology, mezinárodní konferenci kriminologické společnosti (2014).

Reconfiguring the ‘human’/’animal’ binary – resisting violence, The 2nd Annual European Conference for Critical Animal Studies (2011). Interdisciplinární konference pořádaná Katedrou sociologie a The Institute For Critical Animal Studies (ICAS) se věnovala široké škále otázek týkající se historické, současné i budoucí situace mimolidských zvířat v kontextu moderní globalizované společnosti. Účastnilo se jí 50 řečníků a 100 pasivních účastníků z celého světa.

 

 

Úvod > Projekty > Publikace