Bakalářské

Přihlášení k SZZk probíhá přes SIS. Fakulta připravila pro studenty přehledný manuál přihlášení k SZZk i k vkládání závěrečných prací do SISu.

Bakalářské závěrečné zkoušky mají tyto části:
 
všechny obory: Obhajoba bakalářské práce
Obecná sociologie
k tomu dle oborů: sociologie a kombinace sociologie-demografie:
sociologicko-ekonomická studia: Obecná ekonomie
Ekonomika podniku 

 

Konkrétní organizace ústní zkoušky:

  1. studenti se dostaví na katedru sociologie v hodinu uvedenou v harmonogramu jako „začátek přípravy“,
  2. vylosují si z každého předmětu jednu otázku (tj. celkem 3 otázky),
  3. poté mají 45 minut na přípravu odpovědí,
  4. při samotné zkoušce si zpravidla studenti sami zvolí pořadí, v jakém budou odpovídat na jednotlivé otázky – na odpověď na jednu otázku se počítá zhruba s 15 minutami.

Seznam otázek povinných předmětů k bakalářským závěrečným zkouškám

Obecná sociologie
Dějiny sociologie 19. a první poloviny 20. století
Analýza dat
Statistika v sociologii
Ekonomika podniku
Obecná ekonomie

 

Úvod > Rozvrh a předměty > Státnice > Bakalářské