Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová

Konzultace

Po domluvě (pavla.malvotova@ff.cuni.cz)

Profesní zaměření

Sociální deviace & kriminologie (důvěra v instituce trestní spravedlnosti, obavy z kriminality, domácí násilí, delikvence mládeže)
Sociální psychologie

Vzdělání a stáže

1998-2006 – Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Svitavy
2006-2012 – Katedra sociologie FF UK (Mgr. studium)
2008-2016 – Katedra psychologie FF UK (Mgr. studium)
od 2012 – Katedra sociologie FF UK (Ph.D. studium)
LS 2017 –  stáž v berlínském výzkumném institutu Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien
LS 2016 – stáž v Zařízení pro děti – cizince, Praha (Psychodiagnostika a podpůrná psychologická péče pro nezletilé migranty)

Vybrané publikace

Malvotová, P. (2023). Dynamika párové komunikace. In J. Buriánek, Z. Podaná (Eds.), Násilí tváří v tvář: Zkoumání kalamitních podob partnerských vztahů (121–134). Praha: Karolinum. ISBN: 978-80-246-5260-3.
Malvotová, P. (2023). Dělba rolí a její vztah k partnerskému násilí. In J. Buriánek, Z. Podaná (Eds.), Násilí tváří v tvář: Zkoumání kalamitních podob partnerských vztahů (135–154). Praha: Karolinum. ISBN: 978-80-246-5260-3.
Paloušová, V. a Malvotová, P. (2023). Partneři jako pachatelé a oběti. In J. Buriánek, Z. Podaná (Eds.), Násilí tváří v tvář: Zkoumání kalamitních podob partnerských vztahů (57–84). Praha: Karolinum. ISBN: 978-80-246-5260-3.
Malvotová, P. (2020). Měření závislosti na zdrojích ve vztahu v kontextu výzkumu partnerského násilí. Česká kriminologie 2/2020. ISSN 2464-6210.
Malvotová, P. (v tisku). Měření závislosti na zdrojích ve vztahu v kontextu výzkumu partnerského násilí. Česká kriminologie 2/2020. ISSN 2464-6210.
Malvotová, P. (2020). Obavy ze zločinu a důvěra v instituce trestní spravedlnosti. In E. Krulichová, J. Buriánek a kol., Obavy ze zločinu: mýty a realita (87–101). Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4558-2.
Malvotová, P. (2020). Obavy ze zločinu ve vztahu k pocitům úzkosti a nespokojenosti. In E. Krulichová, J. Buriánek a kol., Obavy ze zločinu: mýty a realita (102–117). Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4558-2.

Homolová, P. (2018). Theories of police legitimacy: Its structure and consequences. Acta Universitatis Carolinae, Acta Philosophica et Historica, Studia Sociologica: Studies on Criminology. ISSN 0567-8293.
Homolová, P. (2015). Důvěra mládeže v policii a delikvence. In E. Moravcová, Z. Podaná (Eds.), Delikvence mládeže – trendy a souvislosti (165–188). Triton: Praha. ISBN 978-80-7387-860-3.
Homolová, P., Janíčko, M., Nielsen, H. O. et al. (2015). Komparace systémů dalšího profesního vzdělávání v ČR a ve vybraných zemích EU. Výstupní analytická zpráva projektu KOOPERACE. Fond dalšího vzdělávání.
Mazák, J., Homolová, P., Diviák, T. et al. (2015). Využití analýzy sociálních sítí ve vyšetřování. Kompetenční centrum IBM při Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (nepublikováno).
Homolová, P. (2014). Trust in Criminal Justice and Compliance with the Law in Czech Society: Testing the Normative Hypothesis in 1999 and 2011 Samples. Journal of Criminal Justice and Security, 16(4), 412–434. ISSN 1580-0253.
Homolová, P. (2011). Časové perspektivy v české společnosti. Naše společnost, 9(2), 33 – 44. ISSN 1214-438X.
Homolová P., Pařízek, P. (2011). Faktor jazyka v procesu vnímání zvuku – příspěvek k teorii jazykového relativismu. Univerzita Palackého Olomouc, PhD Existence I. ISBN 978-80-244-2852-9.

Účast na výzkumných projektech

  • Violence OFF: zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR (projekt Institutu pro kriminologii a sociální prevenci podpořený Norskými fondy) (2021 – dosud)
  • Mindfulness interventions in European schools: Impact and experience in comparative perspective (projekt 4EU+ Minigrants podpořený Univerzitou Karlovou) (2021)
  • Partnerské násilí: diferenciace jeho podmínek, měření a hodnocení. Projekt č. 18-23940S podpořený Grantovou agenturou ČR (2018-2020)
  • Vnímaná akademická účinnost u žáků středních škol. Projekt č. 127415 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (2015-2016)
  • Metodika hodnocení odsouzeného Vězeňskou službou ČR pro účely rozhodování soudu o podmíněném propuštění. Projekt č. TD03000439 podpořený Technologickou agenturou ČR (2016)
  • Kompetenční centrum IBM při Katedře sociologie (2014-2015)
  • Program rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy PRVOUK (P07: Psychosociální aspekty kvality lidského života) (2012-2016)

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová