Doktorandská letní škola

Je otevřena výzva k přihlašování na 4EU+ doktorandskou letní školu v Praze!

Více informací

Přihlašování na program Sociologie

Z důvodu prodloužení akreditačního procesu bakalářského programu Sociologie byl prodloužen i konečný termín pro podávání přihlášek ke studiu na tomto oboru. Podávat přihlášky na bakalářský prorgam Sociologie je tedy možné až do 31. března 2024.

Více informací

Výběrové řízení Erasmus+ na rok 2024/2025

Do 10. března se můžete přihlašovat do výběrového řízení na pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2024/2025.

Více informací

Přípravný kurz

Katedra pořádá přípravný kurz k přijímacím zkouškám do bakalářského programu Sociologie.
Jednodenní kurz je zaměřen na jednotlivé komponenty znalostí a schopností očekávaných od zájemců a zájemkyň o studium sociologie.

Více informací

Workshop: Sdílení energie v bytových domech

Cílem setkání je zprostředkovat výměnu znalostí mezi zástupci společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD) a odborníky na komunitní energetiku.

Více informací

Teoreticko-metodologické semináře v letním semestru

V letním semestru pořádá katedra sérii metodologických seminářů, které vedou student*i*ky doktorského studia pro své kolegy a kolegyně ještě studující (od magisterského po doktorské studium) i již nestudující.

Více informací