Studentské hodnocení výuky v ZS 20/21

Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci až do 24. ledna.

Více informací

PF 2021

Katedra sociologie přeje do roku 2021 mnoho dobrého, lidského a osobního. A bude-li možno prezenčně spíše než distančně!

Setkávání studentů a vedení katedry

Máte dotazy či postřehy k distanční výuce?
Napište Anně Vostruhové a připojte se k pravidelné otevřené online videokonferenci s vedením katedry.
Každou středu od 14:00 na Zoom po předchozí domluvě e-mailem.

Více informací

Informace fakulty o aktuální situaci

Sledujte aktuální opatření fakulty a univerzity k situaci.

Více informací

Volební kyvadlo

Sociologové z naší katedry připravili datově intenzivní nástroj pro širokou veřejnost s názvem Volební kyvadlo, díky kterému se můžete podívat, jak v uplynulém volebním období vypadaly volební preference různých skupin obyvatelstva a jak se případně měnily.

Více informací

Studentský spolek SOCKA

SOCKA je platforma pro setkávání studentů, vyučujících a zájemců nejen o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost a společenské otázky ve svém širokém záběru. Funguje jako instituce k prohlubování zájmu o obor a zároveň jako nástroj pro jeho přesah za běžné akademické pojetí.

Více informací
generická obálka časopisu Javnost