Jaromír Mazák, Ph.D.

  Adresa

  Mazak

  Profesní zaměření

  Výzkumně se věnuji primárně občanské a politické participaci (online i offline) a sociálním hnutím. Na Katedře sociologie usiluji o přinášení nových podnětů ze zahraničí v oblasti výzkumu i výuky a o propojování Katedry s dalšími institucemi (v minulosti spolupráce s IBM a Policejní akademií ČR, v současnosti spolupráce s Českou televizí na výzkumném projektu Trendy Česka). Jako analytik pracuji také v neziskové organizaci Schola Empirica a působím ve výzkumné skupině PolCoRe při Karlově univerzitě. V minulosti jsem se podílel také na několika výzkumných projektech pro státní správu se zaměřením na další (celoživotní) vzdělávání a situaci znevýhodněných skupin na trhu práce. Miluji vědeckou metodu a analýzu a vizualizaci dat.

  Vyučované kurzy

  PRAVIDELNĚ:

  Obecná sociologie III
  Datová žurnalistika a vizualizace dat
  Úvod do analýzy dat v R

  Welfare state (ENG)

  NÁRAZOVĚ (nebo v minulosti):

  Současná česká společnost
  Politická sociologie
  Soudobé společnosti
  Sociální stát
  Výzkumný projekt
  Analýza kvantitativních dat v SPSS

  Vzdělání a zahraniční akademické pobyty

  (2001-2007) Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové
  (2007-2013) Filozofická fakulta UK v Praze, bakalářské studium sociologicko-ekonomických studií a magisterské studium sociologie
  – (2011) University of Redlands & University of La Verne, USA (3 týdny, stipendium FF UK)
  – (2011-2012) Friedrich-Schiller Universität, Jena, Německo (dva semestry, stipendium Česko-německého fondu budoucnosti)
  (2013-současnost) Asistent na Filozofické fakultě UK v Praze, doktorské studium
  – (2014) ECPR Letní škola metod a technik. University of Ljubljana. Téma: Advanced methods in applied regression.
  – (2015) ECPR Zimní škola metod a technik.  University of Bamberg. Téma: Advanced process tracing.
  – (2016) GESIS Letní škola výzkumných metod. Téma: Item Nonresponse and Multiple Imputation
  – (2016) Akademická stáž na Univerzitě v Oslu financovaná z Norských fondů a fondů EHP, 6 týdnů
  – (2017) Akademická stáž na Univerzitě v Oxfordu, stipendium Anglo-Czech Educational Fund, dva trimestry.

  Publikace

  Články v recenzovaných časopisech / Articles in peer-reviewed journals

  IMPAKTOVANÉ

  • (2019, in English) With Václav Štětka and Pawel Surowiec: Facebook as an instrument of election campaigning and voters’ engagement: Comparing Czechia and Poland. European Journal of Communication, 34(2), DOI: 10.1177/0267323118810884.
  • (2018, in English) With Tomáš Diviák: Transactional activism without transactions: network perspective on anti-corruption activism in the Czech Republic. Social Movement Studies, 17 (2). ZDE
  • (2017, in Czech) Process tracing: zkoumání kauzality v případových studiích. Sociológia, 49 (1): 55-80. ZDE
  • (2016, in English) With Lenka Vochocová and Václav Štětka: Good girls don’t comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic. Information, Communication & Society, 19(10), DOI: 10.1080/1369118X.2015.1088881. ZDE

  OSTATNÍ

  • (2016, in Czech) With Lenka Vochocová and Václav Štětka: Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17 (2): 64-75. ZDE
  • (2016, in Czech) Teorie sociálních hnutí: Přehledová studie. Acta Universitatis Carolinae (AUC): Philosophica et Historica. Studia Sociologica XXI. ZDE
  • (2014, in English) With Václav Štětka: Whither slacktivism? Political engagement and social media use in the 2013 Czech Parliamentary elections. Cyberpsychology, 2014, 8 (3). ISSN 1802-7962. ZDE

  Kapitoly v monografiích / Book chapters

  • (2015, in English) With Václav Štětka: Who’s afraid of clicktivism? Exploring citizens’ use of social media and political participation in the Czech Republic. In Frame, A., & Brachotte, G. (eds.) Citizen Participation and Political Communication in a Digital World. Routledge. ZDE
  • (2015, in Czech) Vztah delikvence a školy. In Krulichová E.: DELIKVENCE MLÁDEŽE Trendy a souvislosti. Praha, Stanislav Juhaňák – TRITON, p. 89-112. ISBN 978-80-7387-860-3. ZDE

  Ostatní vybrané / Other

  • (Do médií, 2017) Rekonstrukce státu v cílové rovince. ZDE
  • (Do médií, 2017) Žijeme v zajetí bublin? Jak mohou sociální sítě přispívat k polarizaci společnosti. ZDE
  • (Do médií, 2016) Volební zisky evropské krajní pravice jsou zatím vyšší než české. Česká pozice. ZDE
  • (Do médií, 2016) V Česku určuje volební preference zejména věk a vzdělání. Česká pozice. ZDE
  • (Analytická zpráva, 2016) Vnímání korupce v České republice. Česká kriminologie 3/2016. ZDE
  • (Popularizační, 2016) Večerní úvahy o filosofii vědy. ZDE
  • (Analytická zpráva, 2015) Osoby ve věku 50–65 let a další profesní vzdělávání: postoje, zkušenosti, bariéry. Ke stažení ZDE
  • (Analytická zpráva, 2015, kolektiv autorů) Výstupní analytická zpráva o systému dalšího profesního vzdělávání v ČR. Ke stažení ZDE
  • (Do médií, 2015) With Markéta Šetinová: Nová média často směrují diskusi o menšinách do nenávisti a bulvarizace. ZDE
  • (Recenze knihy, 2014) With Kristýna Chábová: Lukáš Linek: Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990-2010. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2014, p. 613-616. ISSN 0038-0288. ZDE
  • (Analýza, 2013) Blýská se v byznysu s dluhy na lepší časy? ZDE

  Blog o tématech politické sociologie.

  Příspěvky na mezinárodních konferencích (výběr)

  • 2017 (25-29 MAY). The 67th Annual Conference of the International Communication Association: Interventions: Communication Research and Practice. San Diego, USA. Paper (with Václav Štětka, Pawel Surowiec): Reaching-Out or Out-Reaching: Comparative Analysis of the Czech and Polish Parties’ Social Media Elections Strategies. (presented by co-authors).
  • 2016 (7–10 SEP). ECPR general conference. Prague. Paper (with Tomáš Diviák): What is the tie? A methodological account of SNA for the study of social movements.
  • 2016 (10–13 JUL). ECPR graduate student conference. Tartu. Paper: Process tracing: Between the polished guidelines and the vagabond practice
  • 2016 (12 MAY). CEFRES Workshop: Private actors in politics and policy – trespassers producing norms? Paper (with Tomáš Diviák): Transactions in multidimensional social networks: The case of the Reconstruction of the State.
  • 2015 (14–16 DEC). Campaigning and voting in Europe: new challenges, new perspectives. Paris. Paper (with Václav Štětka): Permanent campaign, or election cycle as usual? Comparing party communication and online political expression in routine and election times. (presented by co-author).
  • 2015 (25–28 AUG). ESA Conference. Prague. Paper (with Kristýna Chábová): The Changing Landscape of Political Participation: A Quantitative Case Study of the Czech Republic.
  • 2014 (6–7 NOV). Forms and Functions of Political Participation in the Digital World. University of Burgundy, Dijon. Paper (with Václav Štětka): Whither slacktivism? Social media use and political participation in the 2013 Czech Parliamentary Elections

   

  Závěrečné práce

   

  Úvod > Jaromír Mazák, Ph.D.