Mgr. Dana Mudd, Ph.D.

Mgr. Dana Mudd, Ph.D.

Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 112

Profesní zaměření: Sociologie práce a organizace, Organizační změna, Organizační rozvoj, Management, Management consulting

1995 Mgr. – anglistika/sociologie, 2001 stáž na NYU, New York, USA; 2004 Ph.D.- Sociologie, Řízení organizační změny; od roku 2001 odborny asistent, od roku 2002 člen zahraniční fakulty University DePaul, Chicago, USA

Publikace

  • Kršková V., Mudd D., Hájková V., Kršek M.: Motivace všeobecných sester na interních odděleních. Časopis lékařů českých, 2019, č. • no. 158, s. • p. 256-258. ISSN 0008-7335.
  • Mudd D.: Nástroje podporující motivaci a spokojenost zaměstnanců zdravotnických zařízení. In KBE Přispíváme ke zvyšování úrovně českého zdravotnictví. Praha, Taqtic communication, 2019 ISBN 0-000-00000-0.
  • Jirkovská B., Mudd D., Řepa M., Brilová M.: Průzkum motivačních faktorů u nelékařských zdravotnických pracovníků. Praktický lékař, 2012, č. • no. 92, s. • p. 45-49. ISSN 0032-6739.

Závěrečné práce

 

Úvod > Mgr. Dana Mudd, Ph.D.