Rigorózní řízení

Zdávání a odevzdávání rigorózních prací na katedře sociologie FF UK se řídí Rigorózním řádem FF UK. V únoru 2016 vydala FF sdělení děkana k rigoróznímu řízení, ze kterého vyplývá, že bude fakulta postupně ustupovat od konání rigorózních řízení ve prospěch řádného doktorského studia.

Rigorózní práce se odevzdává ve dvou svázaných tištěných exemplářích a elektronické verzi odevzdané do SIS. Jeden výtisk rigorózní práce je po obhajobě vrácen autorovi, druhý je nejpozději do 20 dnů po proběhnutí obhajoby odevzdán pracovníkům Koordinačního a metodického centra Knihovny FF ke zpracování.

Informace o nejbližším termínu rigorózního řízení lze získat na sekretariátu katedry, přesné termíny jsou vždy vypsány na webu katedry v dostatečném předstihu.

Úvod > Rozvrh a předměty > Doktorské studium > Rigorózní řízení