Ing. Martina Sieber, Ph.D

Ing. Martina Sieber, Ph.D.

Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 206


Sieber

Profesní zaměření: Ekonomika podniku, finance

Narodila jsem se v druhé polovině minulého stolení a dosud jsem nezemřela.
Vystudovala jsem Gymnázium v Moravském Krumlově, dále Vysokou školu ekonomickou (obor podniková ekonomika a management).Při vysoké škole a po ní jsem se živila „analyzováním“, nejprve „Finanční analýzou“, následně „Finančním a socioekonomickým hodnocením investic“, což mě přivedlo zpět na akademickou půdu, konkrétně k doktorskému studiu, jelikož jsem postrádala řešení některých palčivých problémů v oblasti stínových cen.Moje výzkumná činnost se soustředí na oblast socioekomického hodnocení projektů a intervencí a na stanovení stínových cen.V současné době (již nějaký ten semestr) vyučuji na katedře sociologie (UK) a na katedře podnikové ekonomiky (VŠE – tam dokonce o něco déle). V obou případech jako asistent.

Vyučované kurzy: Finance podniku, Ekonomika podniku, Finanční analýza, Finanční hodnocení investic

Publikace

  • Sieber M.: Socioekonomická hodnocení a problém s vybranými proměnnými modelu - hluk. Nová železniční technika, 2012, č. • no. 20, s. • p. 28-30. ISSN 1210-3942.
  • Sieber M.: Socio-economic evaluation and a problem with selected variables of the model - Land. Nová železniční technika, 2011, č. • no. 19, s. • p. 9-11. ISSN 1210-3942.

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Ing. Martina Sieber, Ph.D