TMSeminář 19. 3.: Interpretativní fenomenologická analýza

V sérii Teoreticko-metodologických seminářů zveme na seminář

Interpretativní fenomenologická analýza (IPA)

který povede Anna Vostruhová. Seminář proběhen

19. 3. 2023 od 15:00 do 17:30

v místnosti M211 v Celetné 20.

V plánovaném semináři bude představena IPA tj. interpretativně fenomenologická analýza jako svébytná kvalitativní metoda výzkumu. Vedle seznámení s hlavními principy a doporučenými postupy metody bude věnován prostor také teoreticko-filosofickým východiskům, které jsou pro IPA určující. Součástí semináře budou také příklady aplikace metody v praxi.

Seminář je otevřen doktorandům i studentům nižších stupňů studia FF UK i dalších institucí a rovněž i dalším akademikům a výzkumníkům.

Na seminář se prosím přihlaste mailem na eva.richter@ff.cuni.cz .

 

Úvod > Aktuálně > TMSeminář 19. 3.: Interpretativní fenomenologická analýza