Informace k letním BZK a SZZK – červen 2024

Milé studentky, milí studenti,

zveřejňujeme zde závazné termíny týkající se státních závěrečných zkoušek na Katedře sociologie.

Přihlášení k letním BZK a SZZK je do 9. 5. 2024.

Ke státní zkoušce se přihlašujete elektronicky prostřednictvím SIS – viz podrobný Návod k elektronickému přihlášení k BZK/SZZK (http://www.ff.cuni.cz/FF-9690.html).

Odevzdání BP/DP do SIS je do pátku 3. 5. 2024 do 14:00!

Hotové práce je potřeba odevzdat elektronicky do SIS a to do data uvedeného s dostatečným předstihem – viz podrobný návod na https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/zaverecne-prace/. Co se týče samotného VÝTISKU práce, spolu s odevzdáním závěrečné práce do SIS není třeba doručit na katedru také její výtisk. Přineste jeden výtisk až na obhajobu (postačí kroužková vazba).

Kontrola splněných povinností je pro BZK a SZZK 29. 5. 2024. Kontrola splnění studijních plánů a povinností před státními závěrečnými zkouškami (BZK/SZZK) probíhá elektronicky přes studijní informační systém – viz https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/kontrola-splnenych-povinnosti-uzavreni-studia/. Kontrolu plnění studijních povinností se v každém případě snažte provést co nejdříve a nenechávejte ji na poslední chvíli. Kontrola Vám zřetelně sdělí, zda Vám opravdu scházejí jen ty atestace, o nichž víte, a umožní Vám případné nesrovnalosti řešit s předstihem.

Termín SZK: Přesný termín letních státních závěrečných zkoušek Vám oznámíme po ukončení přihlašování a kontrole splnění studijních povinností. Nejpravděpodobněji bude termín stanovený někdy mezi 10. 6. 2023 – 17. 6. 2024.

V případě dotazů se obracejte na Petru Poncarovou: petra.poncarova@ff.cuni.cz

Hodně štěstí!

 

Typ státní zkoušky Státní zkouška bakalářská – BZK Státní zkouška magisterská – SZZK
Termín odevzdání závazné přihlášky 9. 5. 2024 9. 5. 2024
Termín pro odevzdání finálních verzí prací 3. 5. 2024 do 14:00 3. 5. 2024 do 14:00
Termín kontroly splnění studijních povinností před SZK 29. 5. 2024 29. 5. 2024
Termín SZK (od – do) 10. 6. 2024 – 17. 6. 2024 10. 6. 2024 – 17. 6. 2024

 

Úvod > Aktuálně > Informace k letním BZK a SZZK – červen 2024