Přihlašování na program Sociologie do 31. března

Z důvodu prodloužení akreditačního procesu bakalářského programu Sociologie byl prodloužen i konečný termín pro podávání přihlášek ke studiu na tomto oboru. Podávat přihlášky na bakalářský prorgam Sociologie je tedy možné až do 31. března 2024.

Termín pro podávání přihlášek na navazující magisterské studium je nezměněn, tj. rovněž do 31. března 2024.

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS).

Informace o přijímacím řízení na FF UK jsou k dispozici na webu fakulty.

Informace o studijních programech Sociologie jsou k dispozici na webu pro uchazeče a uchazečky.

Úvod > Aktuálně > Přihlašování na program Sociologie do 31. března