TMSeminář 9. 4.: Využití Item Response Theory v sociologii

V sérii Teoreticko-metodologických seminářů zveme na seminář

Využití Item Response Theory v sociologii

který povede Radka Hanzlová. Seminář proběhne

9. 4. 2024 od 15:00 do 17:30

v místnosti M211 v Celetné 20.

Cílem semináře bude posluchačům představit možné využití teorie odpovědi na položku (IRT) v sociologii, přičemž největší pozornost bude věnována hodnocení a testování měřicích nástrojů (škál). Seminář bude veden praktickou formou, mimo stručné úvodní teoretické části bude hlavní část věnována konkrétním příkladům a jejich řešení v různých statistických softwarech (Stata, SPSS, R,).

Pokud mají posluchači nějaký měřicí nástroj (škálu), který by chtěli otestovat, mohou mi poslat data s předstihem (do neděle 7. 4.) na e-mail radka.hanzlova@soc.cas.cz a v rámci semináře ho otestujeme.

Seminář je otevřen doktorandům i studentům nižších stupňů studia FF UK i dalších institucí a rovněž i dalším akademikům a výzkumníkům.

Na seminář se prosím přihlaste mailem na eva.richter@ff.cuni.cz .

 

Úvod > Aktuálně > TMSeminář 9. 4.: Využití Item Response Theory v sociologii