Teoreticko-metodologické semináře v LS 2024

V letním semestru pořádá katedra sérii metodologických seminářů, které vedou student*i*ky doktorského studia pro své kolegy a kolegyně ještě studující (od magisterského po doktorské studium) i již nestudující.

Semináře se konají vždy v úterý od 15:00 do 17:30 v Celetné 20, místnost M211.

5. 3. Jak pracovat s odbornými teoriemi Petra Poncarová
19. 3. Interpretativní fenomenologická analýza (IPA) Anna Vostruhová
26. 3. Oborový přesah – přínosy a limity Hana Bílková
9. 4. Využití Item Response Theory v sociologii Radka Hanzlová
7. 5. Propensity score matching – sdílení zkušeností Ondřej Novotný
21. 5. Case studies a kvalitativní srovnávací analýza (QCA) Nicol Staňková

 

Anotace jednotlivých seminářů budeme zveřejňovat postupně během semestru na webu i na Facebooku katedry.

Na semináře se prosím přihlašujte Evě Richter (eva.richter@ff.cuni.cz).

Úvod > Aktuálně > Teoreticko-metodologické semináře v LS 2024