Nabídka odborné praxe v Sociologickém ústavu AV ČR

Co budete v praxi mít možnost dělat?

  • Studenti a studentky by se v rámci své praxe podíleli na interpretaci výsledků z dotazníkového šetření a psaní výzkumných zpráv. Dále se bude možné zapojit i do analýzy dat z první vlny panelového šetření. Praxe by měla být realizována v březnu.

Na čem se budete moci podílet?

  • Projekt Grantové agentury České republiky Dynamika postojů adolescentů k cizincům zkoumá pomocí dat Českého panelového šetření středoškoláků souvislosti mezi vzděláváním a formováním sociálních postojů v adolescenci. V rámci projektu jsou analyzovány změny u žáků/žákyň, které proběhnou během doby jejich středoškolského studia a jakou roli v tom hraje skutečnost, kterou školu navštěvují a s kým sdílí třídní prostředí. Na podzim roku 2023 proběhla první vlna dotazování. Dotázáno bylo přes 23 tisíc žáků a žákyň prvních ročníků z 249 středních škol, přičemž dotazování stejných žáků a žákyň se bude každoročně opakovat až do roku 2026.

Co když už máte praxi splněnou?

  • Pokud již máte praxi splněnou, a přesto byste se chtěli do tvorby výzkumných zpráv zapojit, je možné si na FSV za zapsat Výzkumné kolokvium: Role školního prostředí v utváření sociálních postojů středoškoláků (JSM049) a za svou práci získat 4 kredity. Výzkumné kolokvium bude probíhat pod vedením Ivana Petrúška a Aleše Kudrnáče. Hlavním řešitelem projektu je Dr. Aleš Kudrnáč.

Kdo se může hlásit?

  • Hlásit se mohou studenti a studentky bakalářského (od druhé ročníku) i magisterského studia.

Komu se ozvat?

  • Kontakt: Markéta Spitzerová (marketa.spitzerova@soc.cas.cz)
  • Web projektu: https://czeps.soc.cas.cz/cs
Úvod > Příležitosti > Nabídka odborné praxe v Sociologickém ústavu AV ČR