Research

The Department of Sociology of the Faculty of Arts of Charles University is a traditional place for the study of sociology and the exploration of society. We have a long-term focus on the training of qualified personnel in the field of science, research and teaching and on the implementation of research in the field of sociology and its selected disciplines.

In the sphere of student training, we emphasize a balanced study profile in the areas of sociological theory, empirical research and methodology, and to provide a broad disciplinary, interdisciplinary and general humanities educational background for doctoral, master’s and bachelor’s degree graduates.

Doctoral studies in the Department of Sociology focus on the systematic preparation of quality doctoral students for employment in science and research, especially in the profile thematic areas that are or will be developed in the Department. It is the aim to integrate doctoral students intensively into the activities and internal life of the Department through their involvement in research projects, teaching and the administrative and technical operations of the Department.

The concept of the Master’s degree is intended to effectively combine two mutually exclusive goals: preparing graduates for a smooth continuation with doctoral studies and providing comprehensive equipment for the transition to practice. This is achieved by balancing the graduate’s profile in terms of theoretical and practical training, ensuring interdisciplinary overlaps with related social science disciplines and offering a sufficiently diverse thematic spectrum of sociological disciplines.

The Bachelor’s degree at the Department of Sociology of the Faculty of Arts of Charles University is intended primarily as a preparation for further studies. Its organisation is therefore aimed at creating the knowledge and general study prerequisites for the subsequent Master’s degree in sociology, however, the comprehensive preparation provided ensures sufficient equipment for employment also for those students who do not pursue a Master’s degree in sociology.

Scientific and research activities are a natural element of the development of the Department of Sociology of the Faculty of Arts, an integral part of which is also publishing activity. For the Department, the field of science and research represents an important tool for the professional development of key topics and study specialisations, the possibility of creating stable research teams and joining international research networks, a form of student involvement and the possibility of finding among them promising personalities at different stages of study, a means of increasing the professional quality and prestige of the Faculty of Arts of Charles University and the Department of Sociology as its traditional part.

In the sphere of science and research, we are active in basic and applied research, we are involved in international research projects and we cooperate with other parts of the Faculty of Arts of Charles University, social science departments in the Czech Republic and partners abroad.

Concept of development of the Department of Sociology of the Faculty of Arts of Charles University in 2022-2024

Short interviews with members of the department:

Dr. Dawn Norris: „Chci mluvit s Čechy, kteří přišli o práci“

S doktorkou Dawn R. Norris o významu práce pro Američany. O jejích zážitcích s češtinou. A o tom, proč dobrý učitel zůstává vždy i studentem. (rozhovor a překlad Johana Němečková)   Americká socioložka doktorka Norris bude v letním semestru 2023 vyučovat kurz Sociology of Work in the Czech Republic and the United States na Filozofické Fakultě […]

“Učte se počítat, i když vás to nebaví”

S docentkou Radkou Dudovou o osmdesátnících na dunách, rodičovství ovlivněném kapitalismem a benefitech společného bydlení studentů a seniorů. Jaké jsou současné trendy v podobách rodinného soužití, v rodinných rolích v ČR? Statisticky a demograficky sledujeme nárůst jednodětnosti a bezdětnosti. Také pokračující nárůst nesezdaných soužití a více prvorozených dětí, které se rodí mimo manželství. Rodičovství se posouvá do vyššího […]

Fokus s novou vedoucí katedry dr. Zuzanou Podanou

Katedra sociologie FF UK bude mít novou vedoucí. A to doktorku Zuzanu Podanou. (oslavné salvy) S čím si katedru spojuje? Jaké jsou její vize pro budoucí vývoj? A jak souvisí tato katedra s palačinkami?   Co na katedře sociologie FF UK oceňujete? Co si myslíte, že je její kvalita/ jsou její kvality? Naše katedra je […]

(nejen) O personalizaci volebního chování

Během podzimních měsíců proběhl také rozhovor s doc. Lukášem Linkem, který na katedře vyučuje kurzy z oblasti politické sociologie. Jaké cíle zdůrazňují politické strany v rámci soutěže? A čeho mohou využít studenti/studentky se zájmem volební chování, kampaně a média?   Na jakém projektu teď pracujete? S kolegy v Sociologickém ústavu AV ČR řešíme projekt k volbám do Poslanecké […]

„…a po letním odpočinku hurá do semestru!“

Přečtěte si první z minirozhovorů a anket Fokus. Prázdninový rozhovor poskytl vedoucí katedry Jiří Vinopal. Rubrika Fokus se bude průběžně během roku zaměřovat na různé členy katedry – vyučující, studenty, externisty… A skrz rozhovory objevovat, čím katedra opravdu žije :)! ***** Napadá Vás nějaký sociologický postřeh z léta? Po delší době jsem se rozhodl strávit […]

Úvod > Research