Selected Approaches to Environmental Ethics

 

Projekt se zaměřuje na vybrané přístupy k environmentální etice v zemích V4. V současné době mnoho autorů naznačuje, že ekologická krize je ve skutečnosti krizí hodnot, a právě proto je třeba zaměřit pozornost na živou diskuzi o environmentální etice. Cílem projektu je vytvořit pro odborníky ze zemí V4 prostor pro diskusi nad tématy souvisejícími s environmentální etikou.

Z České republiky se zapojují odborníci z Karlovy Univerzity v Praze – zvláště Tereza Vandrovcová z Katedry sociologie (FF), která se zaměřuje na interdisciplinární zkoumání práv zvířat coby průniku sociologie a etiky. Akademiky z Polska bude zastupovat zejména Zbigniew Wróblewski, jenž pracuje na katolické univerzitě Jana Pavla II. a věnuje se průniku filosofické antropologie a environmentální etiky. Projekt zapojuje také Veru Szántó z Maďarska, jejíž výzkum je věnován průniku vědy, biologie a environmentální etiky. Projekt zahrnuje též odborníky ze Slovenska. Barbora Baďurová z Katedry etické a občanské výchovy Pedagogické fakulty v Banské Bystrici, která je koordinátorkou projektu, se zabývá axiologickými otázkami environmentální etiky a rovněž problematikou environmentálního a etického vzdělávání.

Výstupem projektu bude konference (odkaz) se sborníkem a kolektivní monografií v anglickém jazyce, která bude mít uplatnění u širšího odborného i veřejného publika a bude užitečná také studentům.

Projekt podporuje spolupráci odborníků ze zemí V4 a výměnu myšlenek mimo jiné během plánovaného projektového setkání. Kromě toho tento projekt vytváří podmínky pro další spolupráci na poli environmentální etiky.

Více informací najdete na stránce projektu (odkaz)

Projekt podpořen Mezinárodním visegrádským fondem (odkaz)

Období realizace: 1/7/2016 – 31/12/2016

 

Úvod > Aktuálně > Selected Approaches to Environmental Ethics