Jakub Mlynář: Harold Garfinkel a Edward Rose v počátcích etnometodologie

Jakub Mlynář, bývalý spolupracovník Katedry sociologie FF UK, publikoval na konci listopadu v Journal of the History of the Behavioral Sciences článek s názvem Harold Garfinkel and Edward Rose in the early years of ethnomethodology.

Článek vznikl na základě archivního výzkumu, který Jakub Mlynář realizoval v USA od září do prosince 2021 s podporou stipendia pro vědce a přednášející uděleného Komisí J. Williama Fulbrighta. Text pojednává o počátcích spolupráce Harolda Garfinkela, zakladatele etnometodologie, s dalším americkým sociologem Edwardem Rosem. Rose patřil mezi jeho blízké spolupracovníky zejména v průkopnických dobách utváření etnometodologie ještě před vydáním Garfinkelových Studies in Ethnomethodology (1967)

Korespondence, audionahrávky a další archivní materiály ukazují, že Rose a Garfinkel sdíleli zájem o kulturu, jazyk, vědecké myšlení a zejména o „zdravý rozum“ (tedy aspekty sociálního jednání, které členové společnosti považují za neproblematicky samozřejmé). Spojovala je také snaha „respecifikovat“ velká témata sociologické teorie – společnost, kulturu, historii apod. – jako lokálně organizované a interakčně produkované sociální fenomény. Článek dokládá, že Rose a Garfinkel se vzájemně ovlivnili v řadě ohledů a spolupracovali i organizačně, například na důležité (byť málo známé) sérii raných etnometodologických konferencí v letech 1962-1963, které se kromě Rose a Garfinkela účastnili například Harvey Sacks, Egon Bittner, David Sudnow, Evelyn Hooker, Emanuel Schegloff a další.

V současnosti Jakub Mlynář působí na HES-SO Valais-Wallis a na Univerzitě v Basileji.

Úvod > Aktuálně > Jakub Mlynář: Harold Garfinkel a Edward Rose v počátcích etnometodologie