Článek: How (not) to deepen information inequality via information policy: a contribution of the contextual approach

Nedávno vyšla našemu vyučujícímu, Petru Lupačovi, kapitola v prestižním Research Handbook of Information Policy s názvem „How (not) to deepen information inequality via information policy: a contribution of the contextual approach“. 

Petr Lupač v kapitole ukazuje potenciál kombinace výzkumné tradice zaměřené na informační nerovnosti s předchozí kritickou analýzou předpokladů identifikovaných na průsečíku teorie informační společnosti, informačních politik a výzkumu digitální propasti. Při integraci dosud značně oddělených výzkumných tradic jsou dále využity poznatky z oblastí výzkumu znalostní mezery, užívání mobilních telefonů, difúze inovací, sociálních sítí a přínosů užívání Internetu. V závěrečné části kapitoly autor představuje alternativní kontextuální přístup a jeho přínos k informační politice na příkladu dvou nových determinant digitální propasti: míra integrace Internetu v daném sociálním kontextu a poměr nákladů a zisků při použití alternativních informačních zdrojů nebo kanálů.

Odkaz na online verzi Handbooku bohužel k dispozici nemáme, zde alespoň odkaz na placený přístup – https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-information-policy-9781789903577.html

Abstrakt v anglickém jazyce:

The author conducts a critical analysis of misleading assumptions that proliferate in research and policies addressing the digital divide and which further prove relevant in terms of their potential integration with the research tradition focused on information inequality. The argument is supported by evidence garnered by research on the knowledge gap, outcomes of internet use, mobile phone use, social support and diffusion of innovations. This critical reworking of the subject utilizes relevant sections from previous work by the author, which aims at transcending the existing conceptual framework dominating the tangled web of digital divide research, information society theory and information policy. The concluding section presents an alternative, contextual approach and its implications for information policy in terms of two newly-identified determinants of the digital divide: the embeddedness of the internet in a social context and the cost-outcome ratio of using alternative information sources when compared to the internet.

Úvod > Aktuálně > Článek: How (not) to deepen information inequality via information policy: a contribution of the contextual approach