Článek: Continuity in Discontinuity: The Recurrent Motif of Cultural Autonomy in the Development of Czech Sociology of Culture

Článek Continuity in Discontinuity: The Recurrent Motif of Cultural Autonomy in the Development of Czech Sociology of Culture Marka Skovajsi, který vyšel v britském Cultural Sociology, analyzuje vývoj sociologie kultury v Česku. Zaměřuje se na sociologii umění a kulturní sociologii, hlavně na spojení těchto dvou věd v pojmu relativní autonomie kulturních struktur. I přes menší dynamičnost a nedostatek kritických specializovaných sociologů, česká sociologie kultury zažila i silné chvilky plné vitality. Autor identifikuje tři období ve vývoji oboru, z nichž každé se vyznačovalo pohybem k silnější a sociologicky adekvátnější konceptualizaci kulturní autonomie.

Odkaz na originální platformu časopisu zde: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1749975521999636?journalCode=cusaPro plný text je potřeba přihlásit se do ukaz.cuni.cz.

Abstrakt v anglickém jazyce:

This article analyses the development of the sociology of culture in Czechia. Its focus is on the sociology of the arts and cultural sociology, which, it is argued, are connected through the notion of the relative autonomy of cultural structures. While the Czech sociology of culture may have been rendered less dynamic by the lack of a critical mass of sociologists specialising in this area and by the country’s frequent political upheavals and its isolation from the international circulation of ideas, it has experienced moments of considerable vitality. Three periods in the development of the field are identified here, each of them marked by a movement toward a stronger and more sociologically adequate conceptualisation of cultural autonomy: (1) from the diffuse culturalism of the field’s founding figures to the functionalist theory of the interwar sociologist Inocenc Arnošt Bláha, whose view of the relationship between art and society was influenced by the work of the Prague School of Structuralism; (2) from the cultural reductionism of Marxist-Leninist theory after 1948 to the eclectic sociology of culture and the arts of the late socialist period; (3) from the demise of this transitional form of a sociology of culture in the 1990s to the increasingly internationalised but also heterogeneous landscape of the 2010s, which is constituted by a semi-institutionalised centre of cultural sociology at Brno and small groups or individuals in Prague and other academic locales. The thread of continuity in an otherwise discontinuous historical development is found in the recurrent motif of the relative autonomy of culture which the Czech sociology of culture absorbed through its exposure to art and literary theory.

Úvod > Aktuálně > Článek: Continuity in Discontinuity: The Recurrent Motif of Cultural Autonomy in the Development of Czech Sociology of Culture