Cenu E. Beneše za rok 2023 získala naše studentka Jana Spurná

Soutěže pořádané městem Sezimovo Ústí (článek o akci zde) se zúčastnili reprezentanti všech významných oborových pracovišť. V konkurenci osmi bakalářských i diplomových prací získala 1. cenu Jana Spurná z Katedry sociologie FF UK za bakalářskou práci Typy plýtvání potravinami v českých domácnostech, kterou vedla E. Richter.

Práce přináší přehled existujících empirických studií realizujících segmentaci různých národních populací a jejich srovnání z hlediska motivací a důvodů pro plýtvání potravinami v domácnostech. Takovou segmentaci pak autorka sama realizuje pomocí sekundární analýzy dat reprezentativních pro českou populaci. Práce si klade na bakalářskou práci velmi ambiciózní cíl, který se jí daří naplnit. V empirické části autorka uplatnila analytické postupy přesahující znalosti studentů bakalářského stupně, navíc provedla tyto analýzy dobře, informovaně a se zajímavými výsledky, které je schopna interpretovat a diskutovat. Bakalářskou práci Jany Spurné hodnotila komise jako za vynikající a nadstandardní vzhledem ke kvalitě obsahu i výsledků.

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci katedry!

 

Úvod > Aktuálně > Cenu E. Beneše za rok 2023 získala naše studentka Jana Spurná