Ocenění studentů katedry sociologie: Cena Edvarda Beneše 2018

Cenu Edvarda Beneše, kterou uděluje každoročně město Sezimovo Ústí, získala v roce 2018 v kategorii sociologie Zuzana Ehrlichová za svoji diplomovou práci „Jak uchazeči volí vysokou školu? Aplikace Conjoint analýzy.“ Na pátém místě se umístila Silvie Konečná s bakalářskou prací na téma Proces utváření a implementace kultury zábavy v organizaci a obdržela za ni čestné uznání. Soutěže sociologů se účastnilo 11 prací ze všech hlavních pracovišť v oboru. Snímky z předávání cen a z kladení věnců u hrobu E. Beneše připojujeme k blahopřání oběma laureátkám.

Úvod > Aktuálně > Ocenění studentů katedry sociologie: Cena Edvarda Beneše 2018