Informace k zářijovým BZK a SZZK

Milé studentky, milí studenti,

zveřejňujeme zde závazné termíny týkající se státních závěrečných zkoušek na Katedře sociologie.

Přihlášení k zářijovým BZK a SZZK je do 12. 7. 2023.

Ke státní zkoušce se přihlašujete elektronicky prostřednictvím SIS – viz podrobný Návod k elektronickému přihlášení k BZK/SZZK (http://www.ff.cuni.cz/FF-9690.html).

Odevzdání BP/DP do SIS je do úterý 1. 8. 2023 do 10:00.

Hotové práce je potřeba odevzdat elektronicky do SIS a to do data uvedeného s dostatečným předstihem – viz podrobný návod na https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/zaverecne-prace/. Co se týče samotného VÝTISKU práce, spolu s odevzdáním závěrečné práce do SIS není třeba doručit na katedru také její výtisk. Přineste jeden výtisk až na obhajobu (postačí kroužková vazba).

Kontrola splněných povinností je pro BZK a SZZK 17. 8. 2023. Kontrola splnění studijních plánů a povinností před státními závěrečnými zkouškami (BZK/SZZK) probíhá elektronicky přes studijní informační systém – viz https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/statni-zaverecne-zkousky/kontrola-splnenych-povinnosti-uzavreni-studia/. Kontrolu plnění studijních povinností se v každém případě snažte provést co nejdříve a nenechávejte ji na poslední chvíli. Kontrola Vám zřetelně sdělí, zda Vám opravdu scházejí jen ty atestace, o nichž víte, a umožní Vám případné nesrovnalosti řešit s předstihem.

Termín SZK: Přesný termín zářijových státních závěrečných zkoušek Vám oznámíme po ukončení přihlašování a kontrole splnění studijních povinností. Termín stanovený fakultou je mezi 1. 9. 2023 – 14. 9. 2023, vzhledem ke konání seznamovacího kurzu na Albeři (4. – 7. 9.) se budou státní závěrečné zkoušky konat s největší pravděpodobností mezi 11. až 14. 9. 2023.
V případě dotazů se obracejte na Petru Poncarovou: petra.poncarova@ff.cuni.cz

Hodně štěstí!

 

Typ státní zkoušky Státní zkouška bakalářská – BZK Státní zkouška magisterská – SZZK
Termín odevzdání závazné přihlášky 12. 7. 2023 12. 7. 2023
Termín pro odevzdání finálních verzí prací 1. 8. 2023 do 10:00 1. 8. 2023 do 10:00
Termín kontroly splnění studijních povinností před SZK 17. 8. 2023 17. 8. 2023
Termín SZK (od – do) 1. 9. 2023 – 14. 9. 2023 1. 9. 2023 – 14. 9. 2023

 

 

Úvod > Aktuálně > Informace k zářijovým BZK a SZZK