Vyhlášení 19. kola soutěže GAUK 2022 – infoseminář

Grantové oddělení FFUK Vás zve na informační seminář k vyhlášení 19. kola soutěže GAUK 2022.

Na semináři na Vás čeká prezentace týkající se sestavení a podání žádosti o projekt a podmínek, které musí splňovat. Pokud bude Vámi podaný projekt podpořen, bude Vám poskytnuta rovněž příručka určená pro příjemce z FF UK (např. čerpání rozpočtu nebo změny v projektu). Ke konci semináře bude prostor i pro Vaše dotazy.

Zájemci ať se připojí online dne 6. 10. 2021 v 17:30 do MS Teams pomocí tohoto linkuDoba trvání semináře se odhaduje na maximálně 2 hodiny.

Na infoseminář se neregistrujete, pokud se nebudete moci z nějakého důvodu zúčastnit, bude možné si prezentaci stáhnout na webové stránce Grantového oddělení. Na webových stránkách naleznete rovněž informace k vyhlášení včetně základních termínů.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 20. 10. 2021. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Úvod > Aktuálně > Vyhlášení 19. kola soutěže GAUK 2022 – infoseminář