Článek: “WhatsApp in Politics?!”: Collaborative Tools Shifting Boundaries

Článek Jakuba Mlynáře ve spolupráci se švýcarskými kolegy pojednává o technologických aspektech politické spolupráce v procesu participativního sepisování nové ústavy švýcarského kantonu Valais/Wallis.

 

 

 

Text je volně dostupný jako open access zde: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-85623-6_37

Na základě 15 rozhovorů s členy Ústavodárného shromáždění dokládá, jak mohou digitální komunikační prostředky usnadňovat (nebo znemožňovat) prostupování hranic mezi politickými ideologiemi a stranickými přesvědčeními. Zjištění především ukazují, že i v politické práci mají stěžejní význam všestranné a široce dostupné aplikace jako WhatsApp a Google Docs. Na plenárních zasedáních je zvláště WhatsApp používán k dosažení strategické výhody a plánování argumentace napříč politickými stranami. Text tak objasňuje, jak zavádění digitálních technologií do politických procesů mění zavedené kategorie, rozlišení a distinkce, které jsou často považovány za samozřejmé.

Úvod > Aktuálně > Článek: “WhatsApp in Politics?!”: Collaborative Tools Shifting Boundaries